nieuws

Brabant ziet af van verdere crisismaatregelen

bouwbreed Premium

-Noord-Brabant gaat geen specifieke crisismaatregelen meer nemen. Dit zegt gedeputeerde Bert Pauli. Aanleiding is een kritisch rapport over maatregelen die in 2009 zijn genomen.

De aard van de monetaire crisis die nu dreigt, is anders en bovendien is het geld een keer op, vertelde de gedeputeerde donderdag desgevraagd. Lessen uit de kredietcrisis worden in het reguliere beleid opgenomen, aldus Pauli. Het toenmalige college van Gedeputeerde Staten kondigde in 2009 snel na het uitbreken van de crisis een pakket maatregelen aan ter waarde van 400 miljoen euro. Het ging onder meer om leningen aan bedrijven, loopbaanbegeleiding en subsidie voor energiebesparende maatregelen aan woonhuizen. Ook voor de woningbouw werd een aantal maatregelen genomen. Vanwege financieel zwaar weer werd dat bedrag een jaar later bijna gehalveerd.

Adviesbureau Twynstra Gudde schrijft in een evaluatie onder meer dat in interviews door een betrokken bestuurder is gezegd dat het symbolische karakter van de aanpak het belangrijkst was. Het was volgens een geïnterviewde het ‘feestje van de provincie’. De communicatie was te veel gericht op profilering van de provincie en te weinig op de doelgroepen, is de conclusie.

“Het meten van de gerealiseerde effecten is in interviews aangeduid als een non-discussie. Aandacht voor het beperken van de gevolgen van de kredietcrisis is er niet”, schrijven de onderzoekers.

De gerealiseerde investeringen in de economische maatregelen waren cir 58,9 miljoen euro en bleven achter bij de begrote bijgestelde 92,4 miljoen euro. De kosten kwamen gemiddeld uit op 8 procent, aldus de onderzoekers.

Pauli zegt dat het huidige college nog steeds achter het besluit van destijds staat en dat de maatregelen hebben bijgedragen aan het herstel van het vertrouwen in de economie.

Reageer op dit artikel