nieuws

Veenendaal gaat energie duurzaam opwekken

bouwbreed Premium

Minimaal 20 procent energie moet duurzaam worden opgewekt op locatie. Dat is het streven van de gemeente Veenendaal. De Utrechtse gemeente verwoordt haar doelstellingen in het Milieukwaliteitsplan voor de periode 2012 -2016.

Nieuwbouw moet vooral duurzaam tot stand komen. De gemeente wil levensloopbestendig gaan bouwen. Verder moet er aandacht komen voor onder meer klimaatadaptie. Wat betreft de bouw en verbouw van gemeentepanden gaat Veenendaal strenge regels hanteren. Zo wordt gebruik gemaakt van FSC-hout of gelijkwaardig materiaal en komen materialen die door uitloging verontreiniging kunnen veroorzaken van de bodem of het water op een zwarte lijst te staan. Ook zal bij gietbouw beton worden gebruikt waarvan minimaal 20 procent van het grind is vervangen door betongranulaat.

Om de doelstellingen te halen worden uiteenlopende maatregelen genomen. Zo staat het opwaarderen van de energielabels van de eigen gebouwen op programma, maar ook samenwerking tussen de gemeente en onder meer woningcorporaties om te komen tot energiebesparing bij bestaande gebouwen. Een andere maatregel die de gemeente voor ogen staat is het beperken van geluidsoverlast in woningen. Door de compacte bebouwing van Veenendaal is binnen de gemeentegrenzen altijd geluid aanwezig.

Reageer op dit artikel