nieuws

TLN en EVO kunnen leven met nieuwe toegangseisen Maasvlakten

bouwbreed Premium

TLN en EVO kunnen leven met nieuwe toegangseisen Maasvlakten

De Gemeente Rotterdam komt met nieuwe toegangseisen voor vrachtverkeer naar de Eerste en Tweede Maasvlakte. Logistieke belangenbehartigers TLN en EVO kunnen zich vinden in dit alternatief besluit, dat het ‘oude’ besluit uit 2010 vervangt. De nieuwe eisen zijn gezien de strenge Europese luchtkwaliteitseisen en het ongunstige oude verkeersbesluit het maximaal haalbare, aldus beide organisaties.

TLN en EVO hadden grote bezwaren tegen het oude verkeersbesluit. Dit zou namelijk leiden tot ernstige kapitaalvernietiging, omdat de sector onvoldoende tijd zou hebben om het wagenpark te verschonen. Met het nieuwe besluit kunnen vervoerders hun voertuigen wel meer geleidelijk vervangen door nieuwe, schonere modellen.

Om de toekomstige uitstoot van schadelijke stoffen op de Eerste en Tweede Maasvlakte door het vrachtverkeer zoveel mogelijk te beperken, heeft de gemeente Rotterdam een pakket maatregelen genomen, waaronder strikte toegangseisen voor vrachtauto’s. Deze eisen gaan op 1 januari 2014 in.

Nieuwe verkeersbesluit

Het nieuwe verkeersbesluit houdt in, dat alle vrachtauto’s met dieselmotor die nieuw op kenteken zijn gezet vanaf 1 januari 2013, over een Euro 6 motor moeten beschikken als ze de Maasvlaktes op gaan.

Vrachtauto’s die vóór 1 januari 2013 nieuw op kenteken zijn gezet, mogen in 2014 niet ouder zijn dan 7 jaar om de Maasvlaktes op te mogen.

Maximaal haalbare

TLN en EVO zijn van mening, dat met het alternatieve verkeersbesluit het bedrijfsleven nog steeds wordt belast. Toch benadrukken beide organisaties, dat dit besluit aanzienlijk minder nadelig dan is dan het oude besluit. De nieuwe toegangseisen zijn binnen de gestelde milieueisen het maximaal haalbare gebleken. Als TLN en EVO niets hadden ondernomen tegen het oude verkeersbesluit, dan waren de gevolgen voor het vrachtverkeer veel groter geweest.

Meer info: www.tln.nl en www.evo.nl

Reageer op dit artikel