nieuws

Tijdelijkheid

bouwbreed Premium

Mooi te zien hoe snel we ons denken en handelen aanpassen. En vervolgens net doen alsof het abnormale normaal is. We blijken het ene ‘frame’ eenvoudig te kunnen inruilen voor een ander. Wie een paar jaar terug voor tijdelijkheid in plaats van permanentie pleitte, werd met een meewarige blik aangekeken. ‘De mensen’ zouden niet van […]

Mooi te zien hoe snel we ons denken en handelen aanpassen. En vervolgens net doen alsof het abnormale normaal is. We blijken het ene ‘frame’ eenvoudig te kunnen inruilen voor een ander. Wie een paar jaar terug voor tijdelijkheid in plaats van permanentie pleitte, werd met een meewarige blik aangekeken. ‘De mensen’ zouden niet van tijdelijke oplossingen houden. Tijdelijkheid stond daarnaast voor ‘slechte kwaliteit’, ‘in strijd met de regels’, ‘onveilig’ en ‘wegwerpcultuur’. Permanentie (natuurlijk) voor alles wat goed was. In het nieuwe denken over bouwen en wonen is tijdelijkheid echter cruciaal. Tijdelijkheid als middel om leegstand te vermijden. Tijdelijkheid om starters op de woning- en kantorenmarkt een handje te helpen. Tijdelijkheid als mogelijkheid voor vijf jaar studentenhuisvesting (=permanentie voor een student). Tijdelijkheid als kiem voor een broedplaats. Tijdelijkheid om met een locatie of een te herstructureren gebouw een beginnetje te maken. Tijdelijkheid om het goedkoop te houden. Tijdelijkheid om een achtergelaten gebied of gebouw tot leven te wekken. Tijdelijkheid om alle mogelijkheden open te houden. Tijdelijkheid als mogelijkheid om iets te doen dat eigenlijk niet mag.Tijdelijkheid als onbegrensde mogelijkheid dus. Daarmee is tijdelijkheid een nieuw spannend business model aan het worden. Het lokt niet alleen creativiteit uit, maar ook ondernemerschap. Wie goed om zich heen kijkt ziet de initiatieven ontstaan en daarmee de onbegrensde kansen.

Adviseur Andersson Elffers Felix, Utrecht

l.vulperhorst@aef.nl

Reageer op dit artikel