nieuws

Stroomkabel deels onder de grond in Haarlemmermeer

bouwbreed

-De nieuwe 380 kV-verbinding in de Randstad komt in de Haarlemmermeer deels onder de grond. Hiermee is een groot deel van de bezwaren van de gemeente tegen de leiding ondervangen. De nieuwe hoogspanningsverbinding gaat nu 3 kilometer langs de Polderbaan, 3,5 kilometer langs de wijk Florinade en ruim 2 kilometer bij de kruising bij de […]

-De nieuwe 380 kV-verbinding in de Randstad komt in de Haarlemmermeer deels onder de grond. Hiermee is een groot deel van de bezwaren van de gemeente tegen de leiding ondervangen.

De nieuwe hoogspanningsverbinding gaat nu 3 kilometer langs de Polderbaan, 3,5 kilometer langs de wijk Florinade en ruim 2 kilometer bij de kruising bij de Rijpwetering ondergronds. Dat is nu opgenomen in het definitieve tracé dat daarmee zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen van de bewoners en de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied.

Een eerdere keuze, bovengronds aan de westkant van Haarlemmermeer, stuitte bij de gemeente op grote bezwaren omdat daarmee ontwikkelingen aan die kant van de polder ernstig zouden worden belemmerd.

Een tracé aan de oostkant was voor Schiphol niet aanvaardbaar. Na onderzoek door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium onder meer naar interferentie van de leiding en daarmee mogelijk verstoring van het radioverkeer van Schiphol, heeft nu de oplossing van de deels ondergrondse aanleg.

Tot grote vreugde van de gemeente wordt tegelijkertijd de bestaande 150 kV-leiding in het gebied nu ook ondergronds gebracht.

Reageer op dit artikel