nieuws

Riek Bakker

bouwbreed Premium

Provincies die het regionale bedrijfsleven opdrachten willen gunnen, kunnen een voorbeeld nemen aan Limburg. Dat schrijft aanbestedingsambassadeur Riek Bakker in haar voortgangsrapportage aan de minister. Van Verhagen mag zij weer een half jaar door.

Limburg voorbeeld aanbesteden in regio

Kan er naast een nationaal of Europees aanbestedingsbeleid sprake zijn van regionale aanbesteding, vraagt Bakker zich af. Aanleiding is de wens van regio’s om het lokale en regionale bouwbedrijfsleven een streepje voor te geven bij aanbestedingen. De crisis heeft vooral daar huisgehouden.

Het antwoord van Bakker is positief. Met instemming van het Limburgse bestuur en samen met onder meer de Regieraad Bouw Limburg is gekeken naar de mogelijkheden. Zonder in aanvaring te komen met de Europese regels.

Limburg heeft de provinciale aanbestedingsregels aangepast met als doel de kansen voor het regionale mkb te vergroten. Dit gebeurt door de nationale aanbestedingsprocedure voor opdrachten onder de Europese drempel niet langer verplicht te stellen. Voor leveringen, diensten en werken mag voortaan de meervoudig onderhandse procedure worden gevolgd voor opdrachten boven 50.000 euro. Onder dat bedrag mag enkelvoudig onderhands worden aanbesteed.

Daarnaast zal per aanbesteding worden bekeken of verdeling in percelen mogelijk is waardoor meer mkb-bedrijven in aanmerking kunnen komen. Ook worden de financiële eisen aan bedrijven verminderd.

Volgens Bakker is Limburg niet blind voor de risico’s die deze manier van aanbesteden kan hebben. Zo zouden marktverdeling of omkoping weer de kop kunnen opsteken. Daarom is ook het interne toezicht verscherpt, vooral bij projecten met een omvang boven een ton. Een adviesteam gaat adviseren over procedures en gunningen.

Bakker ziet dat de eerder door haar bepleite Commissie van Hulp en Bijstand al werkt. Een dergelijke commissie van opdrachtgevers en opdrachtnemers heeft tot doel de beste praktijk voor aanbesteden te ontwikkelen en ruim te verspreiden.

Als voorbeeld noemt zij Park A4 in Schiedam. Na 40 jaar de aanleg van de A4 Midden-Delfland te hebben tegengehouden, bekeek de gemeente de mogelijkheden voor ontwikkelingen rond en op de tunnelbak. Drie werkgroepen, twee marktpartijen en een ambtelijke, leverden plannen. Daaruit blijken ontwikkelingen financieel mogelijk. Hoewel van tevoren was gezegd dat de marktpartijen geen rechten op een opdracht konden ontlenen, onderzoekt Schiedam nu wel of ze betrokken kunnen blijven bij verdere planvorming.

Reageer op dit artikel