nieuws

Provincie wapent zich tegen hoogwater

bouwbreed

De bescherming van Zuid-Holland tegen wateroverlast van de grote rivieren is ook mogelijk door stroomopwaarts een hogere veiligheidsnorm te hanteren. Dat gaat de provincie Zuid-Holland proberen te bereiken in het Deltaprogramma.

Zuid-Holland wil compartimentering

De provincie wil de bescherming tegen hoogwater in dijkring 14, het grootste deel van Zuid-Holland plus stukjes Utrecht en Kennemerland, vergroten. Een van de mogelijkheden daartoe is verhogen van de veiligheidsnorm van dijkring 15, de Lopiker- en Krimpenerwaard.

Om dat te bereiken is samenwerking tussen de waterschappen in die gebieden en met de provincie Utrecht nodig, weet Zuid-Holland. In ieder geval met Utrecht gaat de provincie de veiligheid tegen overstromingen in het gebied verder uitwerken.

Dat betekent niet dat Zuid-Holland in de eigen provincie niets gaat doen. Daarbij is dan wel uitgangspunt dat de stedelijke ontwikkeling duurzaam door kan gaan en een toekomstige veiligheidsstrategie niet in de weg staat. Daartoe moet het ontwikkelde beleid voor buitendijkse ontwikkelingen gebruikt worden.

Specifiek voor het gebied Rijnmond Drechtsteden dient het beleid niet alleen gericht te zijn op het voorkomen van overstromingen maar ook op een duurzame planning om de gevolgen van overstromingen te beperken. In dit gedeelte van het land staat nu eenmaal voor een enorme waarde aan vastgoed en industrie,

Binnen de dijkringen 14, 22 (eiland van Dordrecht) en 25 (Goeree Overflakkee) kijkt de provincie dan ook naar mogelijkheden van compartimentering. Daarbij kunnen een aantal compartimenten beter beveiligd worden tegen overstromingen terwijl anderen bij extreem hoog water eventeel als overloopgebieden kunnen dienen. Daardoor kan de schade beperkt worden.

Over de financiering van al deze opties maakt de provincie zich geen al te grote zorgen. Het Rijk betaalt de noodzakelijke maatregelen uit het Deltafonds. Staatssecretaris Atsma neemt hier in december een besluit over.

Reageer op dit artikel