nieuws

Pensioenfondsen klagen over koopregels corporatiebezit

bouwbreed

Institutionele beleggers willen dat minister Donner (binnenlandse zaken) de regels rond de verkoop van corporatiewoningen aan beleggers aanpast.

De regeling die vorige maand na lang soebatten werd afgekondigd, gaat ervan uit dat corporatiecomplexen tegen marktprijzen kunnen worden verkocht aan beleggers. Wel zijn er randvoorwaarden. Een daarvan, de bepaling van de prijs, kan de beleggers, verenigd in de IVBN, niet bekoren .

De beleggers vinden dat de regeling uitgaat van verouderde prijzen. De toetsing van de prijzen vindt namelijk plaats door een tabel van de Belastingdienst. “Dat leidt tot verkeerde prijzen”, aldus IVBN. Daardoor zullen er geen transacties plaatsvinden, vrezen de beleggers. Het is volgens hen beter een marktconformiteitstoets toe te passen, waarvoor onafhankelijke methodes beschikbaar zijn.

Ook is de IVBN niet tevreden over de winstdelingsregeling. Als beleggers bereid zijn de gekochte woningen tenminste zeven jaar te exploiteren en bij doorverkoop de winst met de verkopende corporatie delen, mag de belegger van de minister de woningen voor minder dan 90 procent van de leegwaarde kopen. De IVBN wil dat hierop inflatiecorrectie toegepast wordt, en dat rekening gehouden wordt met bij-investeringen. “Anders wordt onderhoud op de complexen ontmoedigd.”

Reageer op dit artikel