nieuws

Omgevingswet kan procedure nog verder versnellen

bouwbreed Premium

De procedure rond ruimtelijke plannen kan sneller door rechtstreeks beroep mogelijk te maken bij de Raad van State. Ook de opschortende werking van beroep afschaffen, geeft tijdwinst in de uitvoering van projecten

Minister Schultz wil komend jaar een nieuwe omgevingswet bij de Tweede Kamer indienen. In die wet zouden allerlei andere wetten worden gebundeld en de Crisis- en herstelwet permanent gemaakt.

In het een pre-advies over die wet van het Instituut voor Bouwrecht schrijft advocate Fleur Spijker van Boekel de Nerée dat in die Omgevingswet een aantal zaken zodanig geregeld kan worden dat procedures sneller kunnen worden afgewikkeld. Zo zouden omgevingsuitvoeringsbesluiten voor zover het gaat om afwijkingen van bestaand ruimtelijk beleid, direct voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gebracht kunnen worden.

In de huidige praktijk moet eerst bezwaar worden gemaakt bij het bevoegd gezag, meestal de gemeente, vervolgens kan naar de bestuursrechter gestapt worden en vervolgens beroep worden aangetekend bij de Raad van State. Een aanzienlijke versnelling is derhalve te bereiken door de eerste twee stappen over te slaan.

De uitvoering van projecten kan worden versneld door niet langer opschortende werking te verlenen in het geval van een beroepszaak. Die staat nu wel in het projectuitvoeringsbesluit.

Spijker vindt verder dat het bestemmingsplan niet in de Omgevingswet moet worden opgenomen. Dat kan beter door het leven gaan als ‘planologisch belsuit nieuwe stijl’.

Reageer op dit artikel