nieuws

Nederland achterop met kantorenbouw

bouwbreed Premium

De Nederlandse kantorenmarkt stort verder in. Van de bijna 2 miljard bouwproductie in 2008 zal volgens Euroconstruct in 2014 slechts 901 miljoen euro over zijn.

Bij dehalfjaarlijkse prognoses van Euroconstruct gaan al tijden de handen niet meer op elkaar voor de kantorenmarkt. De ontwikkelingen in Nederland steken echter wel erg schril af bij het algemene beeld. Terwijl elders in West-Europa de kantorenbouw dit jaar 2,1 procent vaart verliest, raakt Nederland 15,2 procent van zijn productie kwijt. Komende jaren zet het beeld van Nederland als slechtste jongetje van de klas door. Voor 2012 zit een krimp van 19,6 procent in de pijplijn. Ons land duikt dan onder het niveau van landen als Spanje en Portugal, waar 15 procent wegvalt. Ook in 2013 (-5,8 procent) en 2014 (-0,7 procent) doet Nederland stappen terug. Met het nieuwe werken in aantocht durft niemand aan ook maar stabilisatie te denken.

In Groot-Brittannië, verreweg de grootste kantorenmarkt van Europa, tekent zich een opmerkelijk herstel af. De productie van kantoren zakte aan het begin van de crisis in als een plumpudding. Binnen twee jaar viel, op een omzet van bijna 18 miljard, een bedrag van 8 miljard euro weg. Dit jaar laat de sector echter weer een – nog bescheiden – groei van 2 procent zien. Volgend jaar bedraagt de plus volgens Euroconstruct 7,4 procent en in 2013 zelfs 17,9 procent. In 2014 liggen naar verwachting de investeringen weer op het niveau van 13,4 miljard euro.

De Duitse kantorenmarkt heeft betrekkelijk weinig last van de crisis gehad. In 2010 duikelde de productie weliswaar met 8 procent maar daar staat dit jaar 4 procent groei tegenover. Komende jaren beweegt het groeicijfer zich rond de 2 procent waardoor in 2014 een bouwproductie van4,9 miljard euro ontstaat.

Vallen en opstaan

De Fransen hebben afgelopen jaren stevig moeten slikken. In 2009 en 2010 moest cumulatief maar liefst een neergang van 32,5 procent worden geïncasseerd. Dit jaar laat Frankrijk een toename van 2,5 procent tot 5,1 miljard euro zien. In een proces van vallen en opstaan (3 procent krimp in 2012, 8 procent groei in 2013) stevent het land af op een productie van 5,3 miljard in 2014.

In België kent de kantorenmarkt (omzet 2011: 1,5 miljard) zowel dit als volgend jaar een groei van ruim 5 procent. Vanaf 2013 treedt de versukkeling in.

Reageer op dit artikel