nieuws

‘Lokale acties werken drempelverlagend’

bouwbreed Premium

Unica was hoofdsponsor van de derde Dag van de Duurzaamheid, het vorig weekeinde in Zwolle gehouden congres gewijd aan de toepassing van nieuwe energie in bestaande gebouwen. “Verduurzaming van gebouwen behoort tot onze taken, daar hebben wij een goed doortimmerd verhaal over te vertellen,’’ licht commercieel directeur Laurens de Lange de betrokkenheid van Unica toe.

Unica laat door middel van sponsoring op veel plaatsen en op diverse manieren van zich horen. “Sponsoring verloopt bij Unica langs verschillende lijnen,” zegt De Lange. “En niet iedere actie beoogt hetzelfde doel.” Meebetalen aan een evenement als het duurzaamheidscongres gebeurt met een ander oogmerk dan bijvoorbeeld het verlenen van technische ontwikkelingshulp in Nepal of het sponsoren van een lokale voetbalclub.

In theater De Spiegel in Zwolle, waar zo’n 350 vertegenwoordigers van bedrijven en overheden samenkwamen om zich met workshops en lezingen te informeren over nieuwe vormen van energiebesparing in de bouw, wilde technisch dienstverlener Unica allereerst zijn vakmanschap etaleren. Een congres is immers bij uitstek de gelegenheid om contacten te leggen met mogelijke klanten en opdrachtgevers.

“Maar sponsoring kan bij Unica ook een uiting zijn van maatschappelijk verantwoord ondernemen,” aldus De Lange. Het bedrijf heeft daarvoor de Unica Foundation opgericht. De stichting zendt een werknemer naar Nepal om in een afgelegen deel van het hooggebergte afvoeren te installeren op ovens in woningen, zodat schadelijke rookgassen niet blijven hangen. Unica slaat in hetzelfde gebied ook waterputten, zodat de bevolking geen kilometers hoeft te lopen voor drinkwater, en voorziet op plaatsen zonder stroomvoorziening koelkasten van zonnepanelen, zodat medicijnen op de juiste temperatuur worden bewaard.

Verreweg het grootste deel van het sponsorbudget van circa 200.000 euro per jaar steekt Unica in lokale sponsoring. De Lange: “Tweëenveertig procent van het geld besteden wij aan initiatieven in de directe omgeving van onze vestigingen. Vaak gaat het om sportclubs of culturele verenigingen. We steunen zo’n club omdat medewerkers van ons bedrijf er actief zijn, of simpelweg omdat we hen wat support willen geven.” Daarnaast sponsort Unica ook landelijk spelende clubs als AZ, FC Zwolle en De Graafschap. Dat is, zegt De Lange, een gevolg van Unica’s betrokkenheid bij de bouw van de stadions.

Wat al die investeringen uiteindelijk opleveren valt slechts ten dele te becijferen. Maar het effect is altijd positief. Vooral de sponsoring van kleine clubs blijkt een nuttig marketinginstrument. “Je toont je verbondenheid met lokale gemeenschappen. Dat verlaagt de drempel in de contacten met potentiële opdrachtgevers.”

Reageer op dit artikel