nieuws

‘Liever iets meer risico dan rigide contracten’

bouwbreed Premium

Het Rijk kiest voor pps en stuurt aan op meer dbfm-contracten. Minister Schultz (infrastructuur) is bereid om meer risico in de onderhoudsfase te lopen als dat leidt tot flexibeler contracten: “Liever iets meer risico dan een dichtgetimmerd contract waar niemand mee uit de voeten kan.”

De minister richtte onlangs het pps-loket op dat ook lagere overheden over de streep moet trekken bij de keus voor pps-projecten. Zowel financiers als opdrachtgevers en opdrachtnemers beloven zich in te zetten voor meer projecten waarbij ontwerp, bouw, financiering en onderhoud zijn gecombineerd.

Het Rijk is al jaren koploper en heeft inmiddels meer dan 10 jaar ervaring met pps-contracten. In totaal staat de teller op 46 pps-contracten van ministeries, waarvan overigens nog maar een handjevol is opgeleverd. De lagere overheden zien veel minder heil in de contractvorm en houden het op een schuchtere elf projecten.

Toch is het kabinet Rutte, en dus ook minister Schultz, overtuigd van de meerwaarde en is vaart gezet achter een initiatief om alle belemmeringen op te ruimen, huivering weg te nemen en nieuwe initiatieven te stimuleren. Het nieuwe pps-loket – PPS Support geheten – zal een makelende rol op zich nemen om markt en overheid bij elkaar te brengen en is vanaf 1 januari volledig operationeel.

“Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om bestaande initiatieven als PPS Netwerk, PPS Kennispool en Servicecentrum Scholenbouw voor de voeten te lopen, maar wel een pragmatische poging om meer pps-projecten op de markt te krijgen”, licht de minister toe. Schultz wil meer ruimte voor pps-projecten en denkt daarbij ook aan light-versies en stapeling van opdrachten zoals de bouw van tien scholen of de combinatie van energievoorziening en onderhoud bij negen zwembaden, zoals in Rotterdam. Daarnaast staat het loket open voor marktpartijen met eigen initiatieven.

Ze geeft zelf het goede voorbeeld en heeft voor haar eigen ministerie het aantal pps-opdrachten verdrievoudigd tot 32 projecten. Vanwege de krapper wordende budgetten is het Rijk van plan om vaker met plafondbedragen te gaan werken. “Een maximumbedrag met minimumeisen in combinatie met een wensenpakket. En laat de markt dan maar komen met slimme oplossingen.”

Zorgpunt is het gebrek aan flexibiliteit bij het onderhoud van pps-contracten. “Bij het ministerie van Financiën mag bij wijze van spreken nog geen spijker in de muur worden geslagen zonder een boete. Daar wordt niemand gelukkig van.” Schultz pleit dan ook voor meer ruimte voor wijzigingen nadat een project is opgeleverd. Een aandelenpakket in plaats van de standaard dbfm-contracten zou daarvoor een oplossing kunnen zijn. “Liever iets meer risico dan rigide contracten waar meteen juristen aanschuiven als er iets gewijzigd moet worden.”

De afgelopen maanden heeft zij veel tijd gespendeerd om bezwaren en belemmeringen uit de weg te ruimen. Schultz heeft zowel de bouwers als de banken en pensioenfondsen aan tafel gehad en heeft ook uitgebreid gepraat met De Nederlandse Bank.

Die zou bezwaar hebben tegen financiering van pps-projecten door pensioenfondsen. Het gesprek met de minister heeft verhelderend gewerkt: DNB neemt genoegen met duidelijke risico-afspraken. De pensioenfondsen zelf willen pas meedoen bij projecten vanaf 50 miljoen euro en eisen inflatievolgende leningen.

“Dat zijn we nu aan het uitproberen bij de N33.” Dat is een relatief klein project in Drenthe, waar alle partijen braaf aan meedoen in de hoop dat ook grote pps-projecten zullen volgen zoals de wegverbredingen rond Schiphol/Amsterdam/Almere met een waarde van 4 miljard euro.

Schultz wacht die pilot af, maar wil op korte termijn ook met de minister van Financiën om de tafel om de financiering van pps-projecten af te kaarten. “Kernvraag is natuurlijk hoe de rijksoverheid omgaat met het risico van inflatievolgende leningen. Wij moeten de knopen doorhakken óf we dat willen en tegen welke voorwaarden.”

Reageer op dit artikel