nieuws

Hoge kosten voor architecten

bouwbreed

De kosten die architecten maken voor Europees aanbestedingen lopen gierend uit de hand, ziet architectenbond BNA.

In één jaar tijd stegen de kosten van deelname aan een procedure met ruim 50 procent, terwijl de waarde van de opdrachten met ruim 40 procent daalde. De BNA maakt dit op uit onderzoek dat hij liet uitvoeren.

Voorzitter Willem Hein Schenk noemt de kostenexplosie “alarmerend”. Hij ziet een bevestiging van het beeld “dat overheden steeds hogere eisen stellen aan architectenselecties voor steeds kleinere opdrachten”.

De gemiddelde kosten voor deelname aan Europese aanbestedingen blijken gestegen van 35.700 euro in 2009 naar 54.000 euro in 2010. Tegelijkertijd daalde de gemiddelde waarde van de opdrachten van 360.000 euro naar 215.000 euro.

Schenk klaagt over onnodig zware aanbestedingsprocedures met buitensporig hoge kosten voor zijn achterban. “Rampzalig voor een sector die sinds het begin van de crisis al te kampen heeft met een omzetdaling van ruim 40 procent.”

Pleidooien van de BNA om aanbestedingsprocedures zo licht, proportioneel en goedkoop mogelijk te houden, blijken niet het beoogde effect te hebben. Allesbehalve dus zelfs. Zodoende vindt de BNA het tijd voor groot alarm.

De organisatie lobbyt al langer in zowel Den Haag als Brussel voor verbetering. Deze zomer werd een manifest uitgebracht met richtlijnen voor verantwoord aanbesteden. Het gaat daarbij om zaken als proportionele selectiecriteria, verhoging van de aanbestedingsdrempels en verruiming van de referentietermijn. In de minister van EL&I ontdekte de bond een medestander.

Reageer op dit artikel