nieuws

‘Gelukkig ben ik niet in dienst van de coalitie’

bouwbreed

De Eerste Kamer stemde dinsdag over moties over het Nationaal Woonakkoord en een onderzoek naar een “meer toekomstbestendig stelsel” van hypotheekrenteaftrek. Fractievoorzitter Gerrit Holdijk van de SGP, wiens stem nodig is voor een meerderheid in de senaat, speelde daarbij een opmerkelijke rol. “Ik moet consequent zijn.”

WWaarom heeft uw partij tegen een Nationaal Woonakkoord gestemd?

“Persoonlijk vind ik dat de staat zich niet met de woningmarkt moet bemoeien. Ik heb daar in de laatste zestig jaar weinig goeds van zien komen.”

Uw collega’s in de Tweede Kamer stemden onlangs nog wel voor.

“O, dat zou goed kunnen. We hebben wel contact met elkaar, maar er is ook ruimte en vrijheid om het niet met elkaar eens te zijn.”

U bent niet gezwicht voor de druk van regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV? Zij zien niets in een dergelijk akkoord.

“Zij hebben mij niet expliciet gevraagd om met hen mee te stemmen. Bovendien probeer ik zo onafhankelijk mogelijk te opereren. De verleidingen komen trouwens niet alleen vanuit de coalitie. Er wordt ook vaak genoeg door de oppositie aan mij getrokken. Dat hangt samen de verhoudingen in de Eerste Kamer. Dat is af en toe best lastig, mag u best weten.”

U stemde wel voor een onderzoek naar de hypotheekrenteaftrek, terwijl het kabinet daar fel tegen is.

“Ik vind dat er een totale aanpak voor de woningmarkt moet komen. Het moet één gebed zijn, geen losse maatregelen. Dan moet de hypotheekrenteaftrek niet onaantastbaar worden verklaard. Die kan zo niet in stand blijven. Dat is eenvoudigweg te duur. Dat vond ik drie jaar geleden, toen dit onderwerp ter sprake kwam, overigens ook al. Achteraf kreeg ik daar in de wandelgangen wel wat opmerkingen over, met name van de fractie van de VVD. Ze begrijpen echter wel dat ik consequent moet zijn.”

Maar zij hadden stiekem wel gehoopt dat u met hen mee zou stemmen?

“Dat mag u denken. En ik denk ook wel dat dat klopt. Gelukkig ben ik niet in dienst van de coalitie.”

Reageer op dit artikel