nieuws

Enquête raad over tekort Apeldoorn

bouwbreed Premium

De gemeente Apeldoorn begint maandag met openbare verhoren in een omvangrijk onderzoek naar het grondbedrijf van de gemeente. Begin dit jaar bleek dat de gemeente een tekort heeft van 68 miljoen euro.

Het tekort is ontstaan door verlies op gronden die de gemeente heeft aangekocht. Zo moest 11 miljoen euro worden afgeboekt omdat de aanleg van een bedrijventerrein niet doorging. November vorig jaar werd al bekend dat gemeenten in Nederland zeker 2,4 miljard euro zouden verliezen door tegenvallende opbrengsten van de grondexploitatie. Apeldoorn is naar verhouding een van de zwaarstgetroffen gemeenten. Het tekort in die gemeente is inmiddels opgelopen tot 438 euro per inwoner.

Een raadscommissie voert het onderzoek uit. “De lokale variant van een parlementaire enquêtecommissie”, zegt voorzitter Henk van den Berge (SGP). “Wij zetten onze bevindingen op een rij. Het is aan de gemeenteraad daar conclusies aan te verbinden.”

Tijdens de openbare verhoren, die zes dagen duren, worden onder meer twee oud-wethouders en drie huidige wethouders ondervraagd. “We onderzoeken of de gemeente goed op economische ontwikkelingen heeft ingespeeld en of ze het grondbedrijf wel onder controle had. Ook moet duidelijk worden hoe de raad daarover is voorgelicht.”

Er is een vermoeden bij de gemeenteraad dat het college, destijds voorgezeten door de huidige voorzitter van de Eerste Kamer Fred de Graaf, de raadsleden onvoldoende heeft voorgelicht. Het gaat dan om informatie over gronden voor het bedrijventerrein dat uiteindelijk niet doorging. Raadsleden vermoeden dat het college in februari 2010 niet alle beschikbare financiële cijfers heeft overlegd. De commissie denkt eind dit jaar het eindrapport te presenteren.

Reageer op dit artikel