nieuws

De doorstartende failliet; hoe moet het niet

bouwbreed Premium

Als bouwrechtadvocaat help ik de curator wel eens om de orderportefeuille van een bouwgerelateerde failliet zo snel mogelijk in kaart te brengen, om een doorstart voor te bereiden.

Geinteresseerden weten snel de weg naar de curator te vinden. Vaak wordt niet de hele failliete boedel overgenomen, maar worden de krenten uit de pap gevist en gaat een nieuwe bv onder dezelfde naam verder. Deze week werd een uitspraak gedaan over een praktisch probleem waar veel van deze doorstarters mee te maken hebben bij aanbestedingen. Als je niet oppast, is de hele historie van de failliet – waar mooie referentieprojecten in kunnen zitten – waardeloos geworden.

Een beroep op de referentiewerken van een failliet is soms mogelijk, maar dan moet op zijn minst de gehele onderneming zijn overgenomen, dus alle activa en personeel. Alleen dan blijven de uitgevoerde projecten representatief. Ook de financiele historie van de failliet is ge controle+alt+delete, zo blijkt maar weer eens uit het kort geding tussen installatiebedrijf W.A. Kempkes bv (de doorstarter) en de gemeente Westervoort.

De gemeente had ter bepaling van de geschiktheid van de gegadigden onder meer eisen gesteld met betrekking tot de financiële en economische draagkracht . De gemiddelde jaaromzet over de boekjaren 2008 en 2009 moest tenminste 1.500.000 euro zijn. Maar de doorstarter bestond pas vanaf 2010, dus dat ging niet lukken.

Daarom had de doorstarter de cijfers gegeven van de overgenomen failliet. Die vlieger ging niet op. In de aanbestedingsstukken had de gemeente duidelijk gemaakt dat financiële continuïteit en stabiliteit erg belangrijk waren. En – zoals het in het vonnis staat-: “Een faillissement duidt niet op een onderneming met financiële stabiliteit. Een beroep op de omzetgegevens van een gefailleerde vennootschap biedt ook geen enkele garantie dat een nog slechts sinds kort bestaande nieuwe vennootschap in het kader van een doorstart wel die financiële stabiliteit zal hebben.” Tja, daar valt niet veel tegenin te brengen. De doorstarter voerde nog aan dat het oneerlijk was, zo krijgen doorstarters nooit een kans! De rechter vond de eisen van de gemeente echter niet disproportioneel, zeker omdat in dit geval er ook nog met een combinant mocht worden ingeschreven. Geen vliegende doorstart dus.

Mr. Yvette Brummelhuis, Plas Bossinade Advocaten

brummelhuis@plasbossinade.nl

Kort geding rechtbank Arnhem van 17 oktober 2011, gepubliceerd op 8 november 2011

Reageer op dit artikel