nieuws

‘Corporatie kan particulier bezit verbeteren’

bouwbreed Premium

Corporaties kunnen behalve hun eigen bezit verbeteren, ook de particuliere woningvoorraad vaart geven. Individuele eigenaren krijgen dat zelf niet voor elkaar, weet Paul Jas, de marketing- en innovatieman van bouwtoeleverancier Holonite.

Corporaties pakken hun verouderde bezit aan maar dat is niet genoeg, zo stelt Jas, die tevens bestuurslid is van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB). Particuliere woningen in dezelfde wijken, veelal deels voormalig corporatiebezit, blijven ernstig achter.

Het eigendom is versnipperd, ziet hij, en dat zit een efficiënt verbeteringsprogramma in de weg. Corporaties profiteren van de voordelen van een grotere schaal bij de uitvoering. Een professionele projectorganisatie gaat aan de slag. Dat biedt een beter pers- pectief voor ontwerp, planning en uitvoering en zorgt tegelijk voor lagere kosten.

“Veel eigendom in de oudere stadswijken zit in verenigingen van eigenaren. Die in beweging krijgen, is enorm lastig. Het gewone, reguliere onderhoud komt er al moeizaam tot stand. Laat staan dat het lukt met woningverbetering.”

Reden genoeg, in zijn ogen, de stagnatie te doorbreken met onorthodoxe methoden. Want de verwaarlozing van woningen leidt tot achteruitgang van hele wijken. Bovendien moet de energieprestatie in de complete bestaande woningvoorraad veel beter worden.

“Corporaties kunnen optreden als intermediair tussen woningeigenaren en de bedrijven die het werk uitvoeren. Zeker als de opgave ligt in wijken waar zij al sterk aanwezig zijn. “Het is dan hun omgeving. Als die achteruit gaat, straalt dat ook af op hun bezit. Want de omgeving is sterk bepalend van alle vastgoed.”

De huidige praktijk zouden ze volgens hem niet moeten willen. Terwijl zij hele woonblokken tegelijk aanpakken, of dat op zijn minst van plan zijn, houden de particuliere rijtjeswoningen en appartementencomplexen hun verouderde staat, waarmee ze meer en meer hun glans verliezen. “Zo verloederen hele buurten.”

> PAGINA 7: Industrie kijkt gretig naar renovatiemarkt

Reageer op dit artikel