nieuws

Brigid bereikt haar 150ste elektronische aanbesteding

bouwbreed Premium

Met de publicatie van het project ‘Zuidelijk gedeelte ontsluitingsweg De Strip’ in Hoorn is de 150ste aanbesteding via het elektronische systeem Brigid een feit.

Het project gaat over een opdracht voor het realiseren van bijna anderhalve kilometer rijbaan, vijf verkeers- en fietsbruggen en een kleine vier kilometer persleiding. Dat kruist ook nog een spoorlijn.

Het contract waar de gemeente Hoorn opdrachtgever voor is, wordt op basis van design & construct aanbesteed. Er wordt gebruik gemaakt van de niet-openbare procedure. De hele procedure van aanmelding, selectie en uiteindelijk de inschrijving wordt gefaciliteerd met Brigid.

Het elektronische systeem is ontwikkeld door de Noordelijke Regieraad Bouw die het wachten op Tenderned meer dan beu was. Voor een fractie van wat Tenderned heeft gekost, is het systeem in maart 2010 operationeel geworden.

Sinds die tijd is nu 150 keer gebruik gemaakt van Brigid, vooral in het noorden des lands. Al snel heeft de Noordelijke Regieraad het systeem landelijk beschikbaar gesteld. Daarmee is de administratieve lastendruk voor inschrijvers behoorlijk omlaag gegaan omdat zij niet voor elke aanbesteding opnieuw selectie- en gunningsdocumenten behoefden in te leveren. Die worden eenmalig opgeslagen in het systeem en behoeven slechts periodiek te worden bijgewerkt. Ook is de kans op fouten verkleind en daarmee het risico van uitsluiting. In totaal is voor 90 miljoen aan opdrachten nu via het elektronische systeem in de markt gezet.

Een van de eerste opdrachtgevers die heeft aangegeven via Brigid de uitvraag te doen, is Groningen Seaports geweest. De noordelijke provincies en diverse gemeenten volgden al snel. Ook Rijkswaterstaat heeft zijn eerste aanbesteding gedaan, voor de Haak van Leeuwarden.

Reageer op dit artikel