nieuws

bodeminstallaties

bouwbreed

Bodemenergiesystemen moeten zorgvuldig worden afgesloten als ze niet meer worden gebruikt. Minister Schultz wil dat vastleggen in de wet.

Afgeschreven installaties moeten in de bodem blijven

Afgeschreven bodeminstallaties moeten in de grond blijven zitten, stelt zij. Daarbij moet de eigenaar de vloeistof uit de buizen verwijderen en de installatie vervolgens vullen met waterondoorlatend materiaal. Zo wil de minister voorkomen dat schade ontstaat aan bodemlagen. Walter de Koning, programmadirecteur van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is blij met de regels. “Het is nu nog niet helemaal vanzelfsprekend dat een bodemenergiesysteem op een degelijke manier wordt afgesloten. Er is nog niet zoveel aanleiding geweest voor regelgeving”, legt hij uit.

Ingewikkelde tekst

De techniek is relatief nieuw en er zijn nog weinig installaties afgeschreven. “Maar het aantal bodemenergiesystemen groeit exponentieel, dus binnenkort zitten er veel installaties vlak bij elkaar en dan neemt de kans op schade aan de bodem ook toe.” Door de bodemsystemen ontstaan verbindingen tussen verschillende grondlagen. Daardoor wordt grondwater ongeschikt als drinkwater, legt hij uit. De Koning is over het algemeen te spreken over het nieuwe besluit Bodem. “Tja, het is wel een ingewikkelde tekst, je moet goed lezen om te begrijpen wat er staat. Maar de achterliggende doelen zijn helder en haalbaar.”

Reageer op dit artikel