nieuws

Belang kernenergie gering

bouwbreed Premium

-Wil Nederland in 2050 een schone economie, dan moet er in ieder geval een goed uitwisselbaar Europees elektriciteitsnetwerk komen. In dat geval is het belang van kernenergie voor schone energievoorziening gering.

In een rapport schrijven het Planbureau voor de Leefomgeving en ECN dat het bereiken van een schone economie waarin de uitstoot van broeikasgassen met 80 procent verminderd is, langs vier sporen bereikt moet worden: energiebesparing, biomassa, afvang en opslag van kooldioxide, en productie van schone elektriciteit. Dat gebeurt echter niet vanzelf, daar is nu consistent beleid voor nodig om die energietransitie te bereiken. PBL en ECN noemen een tijdsbestek van 40 jaar kort om de doelen te bereiken.

Wel is volgens de bureaus nodig dat alle vier de elementen worden toegepast. Als een van de vier buiten beschouwing wordt gelaten, dan zal het doel niet gehaald worden. Bovendien zijn nieuwe technieken nodig waarin bedrijven op dit moment weinig investeren omdat ze onzeker zijn over de terugverdientijd. PBL en ECN willen dan ook dat de rijksoverheid het innovatiebeleid richt op de energiesector.

Noord-Afrika

Nu actie ondernemen is nodig, vinden beide bureaus. Uitgaande van een gematigde economische groei en rekening houdend met het huidige beleid zal de energievraag in 2050 bijna 50 procent hoger liggen. Als wordt uitgegaan van verbeteringen van de huidige technologieën zal de energievraag altijd nog 15 procent hoger liggen dan nu. Maximale inzet van alle besparingsopties leidt tot ongeveer een kwart lager energiegebruik. In dat geval wordt de grootste besparing bereikt in de gebouwde omgeving waar dik eenderde minder energie nodig is voor verwarming.

Verder vinden zij dat er veel meer internationale samenwerking moet komen. In eerste instantie gaat het dan om de aanleg van een Europees elektriciteitsnetwerk met hoge capaciteit. Eventueel kan ook worden gedacht aan doortrekking naar Noord-Afrika. Als die er is, kan daarmee fluctuaties in het aanbod van zonne- en windenergie worden opgevangen. Kernenergie is dan niet belangrijk.

Reageer op dit artikel