nieuws

Arcadis krijgt met grip greep op grond sanering

bouwbreed Premium

Arcadis krijgt beweging in de Europese markt voor grip-contracten. In Amerika is de saneringsmethode inmiddels gemeengoed. Dichter bij huis wilde de werkwijze, om voor een gegarandeerde prijs gekoppeld aan een verzekering grond schoon te maken, niet vlotten.

“In Amerika praten we over een miljard dollar aan contracten. In Europa zitten we nu via kleinere projecten op 10 tot 15 miljoen euro”, zegt programmadirecteur saneringen Joop Verhagen. “Zowel de klanten als het bevoegd gezag hebben aan het idee moeten wennen.”

Bij de toepassing van grip saneert Arcadis tegen een vaste prijs vervuilde bodems. Het ingenieursbureau geeft daarbij de garantie af dat de grond conform de regels van het bevoegd gezag schoon opgeleverd wordt. Mochten tijdens de sanering tegenvallers opduiken dan zijn die voor rekening van het ingenieursbureau. In de Verenigde Staten heeft de methode grote opgang gemaakt bij het schoonmaken van omvangrijke defensieterreinen, chemielocaties en velden in gebruik bij de olie- en gasindustrie.

Om ook in Europa succes te kunnen hebben, heeft Arcadis de aandacht verlegd naar kleinere locaties. In Nederland wordt grip inmiddels op twee locaties toegepast. Op het ene terrein is olie het probleem, op het andere de ongewenste aanwezigheid van zware metalen. In Duitsland worden via grip vluchtige chloorkoolwaterstoffen, een oplosmiddel, onder controle gebracht. De jongste opdracht komt uit Spanje, waar andermaal de zware metalen de lastpost zijn.

Het praktische schoonmaakwerk verricht Arcadis vanuit zijn locatie in Apeldoorn. Met het ontwerp op zak vertrekken vanaf de Veluwe de specialisten met hun materieel en installaties. Voor de factor arbeid en de studie van wet- en regelgeving kan het ingenieursbureau een beroep op lokale collega’s en deskundigen.

Verhagen: “Ik denk dat veel partijen de behoefte hebben aan prijsgaranties. Bij koop en verkoop haal je de onzekerheden uit de transactiekosten. Herontwikkelaars willen het liefst precies weten waar ze aan toe zijn.”

Spoedlocaties

Ook als bedrijven op hun vervuilde grond zelf verder willen, biedt grip volgens Verhagen voordeel. “Als onderneming moet je geld op de balans hebben om de grond – op termijn – schoon te maken. Daar kom je niet onderuit. Als je de garantie krijgt hoe hoog de saneringskosten zullen zijn, kun je de balans opschonen en komt daarmee geld vrij om te besteden.”

Verhagen ziet goede kansen dat grip in Nederland een grote vlucht gaat nemen. Een belangrijke stimulans kan komen van het overheidsbeleid om spoedlocaties aan te pakken.

Reageer op dit artikel