nieuws

Analyse: Renovatieopgave wacht op marktdoorbraak

bouwbreed Premium

Likkebaardend kijkt de bouwwereld naar de bestaande gebouwenvoorraad. Achterstallig onderhoud en de renovatieopgave bij elkaar opgeteld, ligt er een markt in het verschiet waarop bedrijven het nog behoorlijk druk kunnen krijgen. Maar wat nu te zien is, is slechts een begin, zo leert een blik op de toekomst.

De politiek heeft zich geconformeerd aan CO2-reductiedoelen. Eigenaren en gebruikers zien stijgende energierekeningen en komen erachter dat hun stulp langer meegaat dan de gasbel in Slochteren. Bedrijven snakken naar opdrachten om deze in de gebouwde omgeving te realiseren. Verbouwing en uitbreiding van bestaande bouw is op zichzelf al een groeimarkt nu de ‘eisen van de tijd’ minder vanzelfsprekend zijn in te willigen door nieuwbouw. Het wachten is echter op de grote doorbraak.

Op energiegebied valt veruit de grootste slag te maken in de bestaande bouw. Zeven miljoen woningen, talloze kantoren, scholen, ziekenhuizen doen de jaarlijkse vervangende nieuwbouw in omvang verbleken. Een groot deel van de bestaande gebouwvoorraad is energetisch gedateerd. Hetzelfde geldt trouwens binnen de kortste keren voor de meeste nieuwbouw. Dat blijkt zeker als over een aantal jaren energieneutrale bouw de norm wordt.

Maar zoals gezegd is het nog wachten geblazen. Zo groot als de opgave al is, zo mondjesmaat komen de opdrachten hiervoor op de markt.

Standaardisatie

Professionalisering van het aanbod kan een oplossing zijn voor het bedrijfsleven. De ideeënvorming voor dit doel komt op gang. Standaardisatie van het aanbod in de vorm van concepten kan zorgen voor lagere prijzen, voor oplossingen die bovendien beproefd zijn. Faalkosten gaan dan omlaag en de kwaliteit neemt toe. Bewoners zien hun comfort groeien, het binnenklimaat verbeteren en de energierekening zo ver dalen, dat ze de investeringskosten snel vergeten.

Een lonkend perspectief. Afschrikwekkende voorbeelden van klanten die zich bekocht blijken te voelen, verdwijnen dan. Geen onaangenaam hoge rekeningen meer, ontstaan doordat de uitvoering verrassingen opleverde, zelfs in tamelijk standaard typen woningen. Ook geen nieuwe vochtproblemen. Of bewoners die hartje winter noodgedwongen ramen gaan openzetten omdat de ventilatie niet goed blijkt geregeld.

Wie verder kijkt dan het hier en nu ziet dat het vertrouwen bij potentiële klanten kan groeien doordat ze uitzicht krijgen op een adequate uitvoering na een heldere kosten-batenberekening. Belangrijk daarbij is ook dat de keus niet valt op verbeteringen die maar kort plezier opleveren. Kortzichtige ingrepen die hun waarde snel verliezen. Was bijvoorbeeld net thermopane aangeschaft, bleek de isolatiewaarde daarvan weinig voor te stellen vergeleken met het modernere hr++-glas of het nog betere drievoudige glas.

Zeker particulieren die hun huis stapsgewijs opknappen, moeten niet bij elke volgende fase ontdekken dat ze eigenlijk helemaal opnieuw zouden moeten beginnen. Nodig zijn, zoals professionals dat noemen, ‘no-regret’-maatregelen. En totaalplannen voor de langere termijn. En die plannen maak je niet met alleen een glaszetter, dakdekker, installateur of gevelspecialist. Wel met de vakkennis van al die bedrijven samen. De bedrijvenvereniging WVG Onderhoud en Renovatie pakt de handschoen al op. Deze groep van grote onderhoudsbedrijven werkt in samenwerking met de Fosag en TNO aan een leidraad voor resultaatgericht renoveren. Die is bedoeld voor alle bij renovaties betrokken partijen.

In ketensamenwerking moeten die komen tot slimmere oplossingen, lagere kosten en een betere uitvoering. Het betere werk krijgt een goed begin, is de bedoeling, dankzij een uniforme inspectiemethodiek voor gebouwen.

Standaardisatie in de renovatie is een logisch vervolg op de gestandaardiseerde nieuwbouw in Nederland. Honderdduizenden portiekflats zijn bijvoorbeeld bouwkundig vrijwel identiek. Ook andere gebouwtypen hebben veel gemeen, en anders geprefabriceerde gebouwdelen wel. Onnodig om elke keer opnieuw het wiel uit te vinden.

Naoorlogse flats en doorzonwoningen vormen dankbare objecten voor een voortvarend begin. Ze kennen maar een klein aantal variaties, met enkele eigen problemen en oplossingen. Die komen als variabelen in een renovatieconcept.

Ruimere woningen

Zo’n concept kan gaan van vernieuwing van de gebouwschil tot ‘uitbuiken’ van een woning. Achter vooruitgeschoven (flat)gevels ontstaan dan ruimere woningen. Net zo energiezuinig als nieuwbouw, maar zonder een omslachtig sloop-nieuwbouwtraject. Een aantal corporaties moet een voorzet geven in samenwerking met bedrijven. Ketensamenwerkingen komen dan op gang. Renovatieconcepten voor complete woonblokken krijgen vorm en zijn daarna uit te rollen over alle vergelijkbare complexen in het land. De uitdaging zal het grootst zijn bij particuliere eigenaren. Ook als die zich bevinden in gemengde projecten. Want rijtjeswoningen en appartementen blijken, als het aankomt op renoveren, veel minder individueel dan het versnipperde eigendom impliceert.

Reageer op dit artikel