nieuws

Amsterdam houdt vast aan erfpacht

bouwbreed

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, dan blijft Amsterdam gronden in erfpacht uitgeven. Wel komt er een zekere modernisering van het erfpachtstelsel. Zo wil de gemeente erfpachters en potentiële woningkopers meer duidelijkheid bieden over de toekomstige hoogte van de zogeheten canon. Ook wordt bekeken of het stelsel zodanig kan worden ingericht, […]

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, dan blijft Amsterdam gronden in erfpacht uitgeven. Wel komt er een zekere modernisering van het erfpachtstelsel. Zo wil de gemeente erfpachters en potentiële woningkopers meer duidelijkheid bieden over de toekomstige hoogte van de zogeheten canon. Ook wordt bekeken of het stelsel zodanig kan worden ingericht, dat het particulier opdrachtgeverschap of klimaatneutraal bouwen bevordert.

De erfpachtinkomsten zijn belangrijk voor Amsterdam. De huidige opbrengst bedraagt een kleine 80 miljoen euro per jaar. Vanaf 2028, als eerder afgekochte rechten massaal moeten worden herzien, zullen de inkomsten bovendien fors toenemen. De uiteindelijke beslissing over eventuele aanpassingsvoorstellen ligt overigens bij de gemeenteraad.

Amsterdam kent vanaf 1896 een erfpachtstelsel. Van PvdA en GroenLinks – zij hebben de meerderheid binnen het college – mag daar niet aan worden getornd. De gemeente houdt als grondeigenaar zeggenschap over het gebruik van de grond en kan langs die weg ongewenste grondposities voorkomen en eventueel een bouwplicht afdwingen. Ook komen de inkomsten ten goede aan onderhoud en vernieuwing van de stad.

Reageer op dit artikel