nieuws

Advies Omgevingswet

bouwbreed Premium

Minister Schultz (infrastructuur) doet er goed aan procedures in de Omgevingswet nog verder te versimpelen dan ze nu al van plan is.

‘Procedures in Omgevingswet moeten nog eenvoudiger’

Dat adviseren de Raad Landelijk Gebied, de VROMraad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat in een gezamenlijke brief aan de bewindsvrouw. De raden denken dat de minister op de goede weg zit met de Omgevingswet. De raden adviseren haar het zogenoemde ‘harmonicamodel’ te gebruiken om grote gebiedsontwikkelingsprojecten in te korten. Dit is een Duits besluitvormingsproces. In deze formule is slechts één overheid verantwoordelijk. Dit is de initiatiefnemer van het project en coördineert de verschillende inspraakrondes. Ook willen zij dat een gebiedsontwikkeling gebaseerd wordt op slechts één besluit, en daarbij ook slechts één mogelijke rechtsgang. Hierdoor zou de doorlooptijd van de start van de procedure tot het besluit bekort kunnen worden tot een half jaar. Voor middelgrote projecten adviseren zij Elverding-light. Ook dachten vijf verschillende adviescommissies op verzoek van de minister na over de invulling van de nieuwe wet. Ook zij pleiten voor één afwegingskader en één verantwoordelijke initiatiefnemer per project.

Reageer op dit artikel