nieuws

Vakbeweging laakt tekort aan arbeidsinspecteurs

bouwbreed

-De vakbeweging klaagt over het toenemende tekort aan inspecteurs bij de Arbeidsinpectie. Bedrijven hebben daardoor gemiddeld kans op één bezoek in de 30 jaar, schrijven ze aan de VN-organisatie voor arbeid ILO.

Sinds 2008 is er behoorlijk gesneden in de bemensing van de Arbeidsinspectie. Het huidige kabinet wil het aantal medewerkers bij de inspectiedienst nog eens met 20 procent verminderen. Het plan om de Arbeidsinspectie samen te voegen met de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst maakt de vakbeweging niet minder ongerust.

“De ILO hanteert als standaard voor geïndustrialiseerde landen één inspecteur per 10.000 werknemers. In Nederland is er één inspecteur per 30.000 werknemers. Gemiddeld genomen is de kans voor een bedrijf om een inspecteur op bezoek te krijgen slechts een keer in de 30 jaar”, aldus FNV, CNV en MHP in hun commentaar aan de ILO.

Zij vrezen dan ook het ergste voor de manier waarop bedrijven omgaan met de arbeidsomstandigheden, en dan vooral op het gebied van werkdruk en stress. Ook de controle op uitbuiting van buitenlandse werknemers zal gaan lijden onder het gebrek aan menskracht.

Door de inkrimpingen is daarnaast de werkdruk bij de inspecteurs zelf tot een onaanvaardbaar hoog niveau gestegen, terwijl aantoonbaar is dat bezoeken van inspecteurs de beste manier is om wetsovertredingen tegen te gaan. “Dat is de reden dat de vakbeweging van het aantal bezoeken van inspecteurs zo’n groot punt maken”, aldus de bonden.

Kennisgebrek

Volgens hen is er bovendien gebrek aan kennis bij de Arbeidsinspectie. Daarbij komt ook nog dat er geen verplichting bestaat in Nederland om beroepsziekten te melden bij de AI. “De inspectie heeft derhalve noch de kennis noch de capaciteit om bedrijven te adviseren over het voorkomen van beroepsziekten en ook niet om bij bedrijven in te grijpen.”

Reageer op dit artikel