nieuws

Rotterdam: rivieroevers gecoördineerd invullen

bouwbreed Premium

De gemeenten oostelijk van Rotterdam gaan niet op eigen houtje hun rivierzones inrichten, maar gaan dat in gezamenlijk overleg doen. Dat hebben Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en de deelgemeente IJsselmonde afgesproken met de Stadsregio Rotterdam.

De Stadsregio vindt het gebied te kostbaar om het te versnipperen. “We moeten voorkomen dat de gemeenten alleen hun eigen belangen nastreven en allemaal precies hetzelfde gaan doen aan de waterkant,” aldus de woordvoerder van de Stadsregio.

Volgens een eerste verkenning zouden de rivieroevers in dit gebied en de Stormpolder een gemengde bestemming moeten krijgen die zowel woningbouw als (maritieme) bedrijvigheid mogelijk maakt. Er moet ook ruimte voor natuur en recreatie worden gereserveerd.

Gebiedsprofiel

De vier gemeenten gaan nu een “gebiedsprofiel” maken op basis waarvan concrete afspraken gemaakt kunnen worden over de ruimte- en taakverdeling.

Volgend voorjaar zou er meer duidelijkheid moeten zijn over het gewenste aantal woningen en hoeveel hectaren er nodig zijn voor bedrijven en recreatie. In het gebied liggen verschillende bedrijfsterreinen die eerst gesaneerd moeten worden.

Reageer op dit artikel