nieuws

Pps maakt bezuinigen op spoorprogramma mogelijk

bouwbreed Premium

Het beschikbare budget voor twee grote spoorprogramma’s is met ruim 200 miljoen euro naar beneden bijgesteld, vanwege pps-doelstellingen uit het regeerakkoord.

Dat blijkt uit een brief van minister Schultz (infrastructuur). Voor beide programma’s was 4,6 miljard euro beschikbaar. In de begroting van 2012 is daar nog 4,4 miljard euro van over. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) moet zich met 194 miljoen euro minder redden, OV SAAL wordt gekort met 45 miljoen euro. Mogelijk volgen er meerdere bezuinigingen.

Minister Schultz heeft ProRail gevraagd uit te zoeken of dat haalbaar is. ProRail werkt momenteel een zogeheten ‘85% oplossing’ uit. Bij gunstige resultaten bekijkt Schultz met de spoorsector en de regio’s of de scope van PHS verder kan worden aangepast. De reeds gepleegde bezuiniging van ruim 200 miljoen euro is een gevolg van de ambities die het Rijk met pps heeft. Schultz denkt ook geld over te houden aan bovenwettelijke inpassingen. Dit kabinet legt de rekening daarvan veel meer bij de regio.

Ook het vereenvoudigen van het omgevingsrecht levert een besparing op redeneert de minister. “Hier is het laatste woord niet over gezegd”, reageert Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie.

Verdampt

“Ik vind dit niet acceptabel”, vervolgt Slob. Hij vreest dat de 200 miljoen euro gewoon verdampen. Volgens hem is namelijk sterk de vraag of de verwachtingen van de minister wel uitkomen. Slob merkt op dat de spoorbouw het aflegt tegen de aanleg van wegen. “We zien dat er constant met budgetten wordt geschoven.” Minister Schultz bestrijdt dat tot op de dag van vandaag, zelfs toen het rapport van de Rekenkamer daar vorige week op zinsspeelde. Slob wil nog niet praten over de 700 miljoen euro die de Rekenkamer nergens op de begroting van Schultz kan terugvinden. “Dat onderzoek maakt onderdeel van de parlementaire onderzoekscommissie. Begin volgend jaar komt die met een definitief oordeel. Dan gaan we er over debateren.”

Die parlementaire onderzoekscommissie startte gisteren met het verhoren van tientallen deskundigen die de komende drie weken spreken.

Reageer op dit artikel