nieuws

octrooiMultifunctioneel infoscherm wijst optimale vluchtweg aan

bouwbreed

Een systeem met onderling communicerende infoschermen kan in een gebouw diverse soorten informatie doorgeven. Bijvoorbeeld de optimale vluchtroute in geval van een calamiteit. Maar het is zonde om het systeem alleen daarvoor te gebruiken.

Octrooi NL 1037700 gaat over een systeem voor het naar een uitgang begeleiden van de gebruikers van een groot gebouw als daarin een calamiteit optreedt. Basis van het systeem zijn vluchtbegeleidingsschermen, die in elk geval bij de deur van elke ruimte op anderhalve meter boven de grond worden aangebracht. Het zijn in feite warmte- en vochtbestendige tabletcomputers, aangesloten op diverse sensoren die in de ruimte achter de betreffende deur kunnen waarnemen of zich daar een calamiteit heeft voorgedaan. Bijvoorbeeld sensoren voor het detecteren van rook, vocht, temperatuur, koolmonoxide, straling of bepaalde chemische verontreinigingen. Bij een calamiteit ergens in het gebouw zullen de schermen vluchtrouteinformatie geven, met name een pijl naar de meest nabije uitgang die op dat moment veilig kan worden bereikt. Een vluchtroute die uiteraard afhangt van de locatie van de calamiteit en eventueel ook van de aard ervan. Dat maakt het systeem veel flexibeler dan de bekende verlichte bordjes die in een gebouw standaard de meest nabije nooduitgang aangeven, ongeacht de mogelijke gevaren die je onderweg kunt tegenkomen.

De communicatie tussen de schermen over de locatie en de aard van de calamiteit of calamiteiten kan via kabeltjes, maar gaat bij voorkeur natuurlijk draadloos. De schermen worden aangesloten op het lichtnet, maar kunnen bij een calamiteit ook langdurig werken op de interne batterij. Uiteraard kan de visuele informatie op het scherm worden uitgebreid met een alarmsignaal of een gesproken bericht. Een noodverlichtingsmodule zorgt ten slotte voor het verlichten van de vloer.

Als er geen calamiteiten zijn, en dat is natuurlijk meer dan 99,999 procent van de tijd het geval, kan het systeem uitstekend dienen voor het verstrekken van andersoortige informatie aan de gebruikers van een gebouw. Bijvoorbeeld bewegwijzering voor bezoekers en informatie over de activiteiten in de betreffende ruimtes. De octrooitekst noemt terloops ook de mogelijkheid tot het vertonen van reclame. Geen verbazingwekkende optie als je weet dat de bedenker van het evacuatiebegeleidingssysteem directeur-eigenaar is van Bekx Reclame Project Bureau. Jan Bekx is in onderhandeling met de Fontys Hogescholen over een eerste pilot met zijn systeem. Het komend half jaar wil hij het geheel verder vervolmaken tot het vlekkeloos werkt. Ondertussen is hij ook op zoek naar investeerders.

octrooinummer: NL 1037700

houder: Bekx RPB, Sint Oedenrode

uivinder: J. Bekx

Reageer op dit artikel