nieuws

Flexibel casco past gebouw aan krimp aan

bouwbreed

Herbestemming van gebouwen wordt gemakkelijker als het casco is ontworpen op toekomstige functieveranderingen. IDNA uit Zierikzee biedt daarvoor het ontwerpmodel Cascameleon aan.

Als het aantal bewoners in een regio daalt, neemt de leegstand toe omdat gebouwen niet altijd geschikt zijn voor een nieuwe functie.

Cascameleon is een hulpmiddel voor het flexibel ontwerpen van gebouwen. De interregionale bedrijfscoöperatie IDNA Ruimtelijke Ontwerpers ontwikkelde daarvan drie versies. De eerste is klaar en kan als Casca 1.0 worden gebruikt voor het ontwerp van laagbouwwoningen met maximaal twee bouwlagen. Voor de gestapelde bouw ontwikkelt het bureau een tweede variant. Een derde moet hulp bieden bij de herbestemming van bestaande bebouwing.

Cascameleon voorziet in een duurzaam casco. In het ontwerp ervan wordt een voorschot genomen op toekomstige functies. “Een gebouw kan dan eerst bijvoorbeeld dienst doen als school”, legt Reggy Hulsken van het Zierikzeese bureau IDNA uit. “Als daar later minder behoefte aan is, kan de ruimte worden omgebouwd tot buurthuis om later de functie van verzorgingstehuis te krijgen.” Al deze gebruiksmogelijkheden liggen al besloten in het ontwerp. De daadwerkelijke realisatie ervan kost daarmee minder dan wanneer een gebouw dat voor een specifieke functie is ontworpen, moet worden verbouwd.

Prefab

In het concept zijn binnenwanden, trappen en plafonds overal te plaatsen. Bijzondere aandacht zegt het bureau te besteden aan het beperken van de kans dat brand overslaat en aan de geluidsisolatie tussen de ruimten. De installaties zijn eveneens voorbereid op eventuele latere veranderingen. Gas, water en licht zijn makkelijk te verleggen. Mede daardoor blijven de kosten van een aangepaste indeling relatief beperkt.

De kosten blijven beperkt doordat een pand in prefab montagebouw wordt gerealiseerd. Het resultaat helpt zichzelf financieren door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen die ook energie aan het openbare net terugleveren. De verbruiksmeter en de leidingen zitten in de gevel terwijl de technische ruimte in de nok is ondergebracht. De rest van het ontwerp is grotendeels vrij. Hulsken constateert belangstelling voor Cascameleon 1.0 maar heeft het concept nog niet in de praktijk kunnen realiseren. “Een opdrachtgever wilde het aanvankelijk laten toepassen maar trok zich op het laatste moment terug.”

Reageer op dit artikel