nieuws

ECR: Geef landen in nood gewoon EU-geld

bouwbreed

-Een dom idee vindt het Europese Comité van de Regio’s het plan van de Commissie om landen die de begrotingsregels overtreden geen geld meer te geven uit de Europese fondsen. Dat maakt de ellende in die landen alleen maar groter, vindt voorzitter Mercedes Bresso.

De diverse Europese fondsen zoals het regionaal ontwikkelingsfonds is bedoeld om investeringen in onder meer infrastructuur op gang te brengen. Landen die al in nood zitten straffen door geen geld meer te geven, drukt ze alleen nog maar verder weg, vindt de Italiaanse hoogleraar economie. Zij vindt daarom een voorstel om de uitkering voor die landen tijdelijk te verhogen naar 95 procent van de investeringskosten, veel beter.

Rampzalige effecten

In het verleden heeft het Comité zich ook al eens gekeerd tegen het voorstel. Daarin werd het gesteund door het Europees Parlement. “Het is irritant dat de Commissie de sterke oppositie van het Comité van de Regio’s en het Europees Parlement naast zich neerlegt”, aldus Bresso.

Zij benadrukt nog eens de rampzalige effecten die kunnen optreden door geen geld meer te geven. “De huidige crisis heeft verwoestende effecten op onze regio’s en steden en EU-hulp moet een cruciale rol spelen bij hun economisch herstel. Daarom accepteren wij het voorstel landen die het stabiliteits- en groeipact schenden, geen geld meer te geven, absoluut niet. Het weghalen van EU-gelden uit een toch al sukkelende economie maakt de zaken alleen maar erger. Bovendien straft de maatregel regionale en lokale autoriteiten voor het falen van hun nationale regering”, legt Bresso uit.

Niet alleen hebben de maatregelen directe effecten doordat investeringen in infrastructuur in die landen niet gedaan zullen, ook indirect zijn er gevolgen. Als de economie weer aantrekt, zijn die landen niet klaar om daarvan te profiteren bij gebrek aan de juiste infra.

Op andere punten kan de voormalige presidente van de regio Piedmont zich wel vinden in de commissie-voorstellen over de EU-fondsen. Daarbij gaat het onder meer om vereenvoudiging van de procedures rond de fondsen en een grotere invloed van regionale en lokale overheden. Daardoor wordt het simpeler om samenwerkingsverbanden aan te gaan waarmee niet alleen investeringen op gang worden gebracht maar ook innovaties, denkt Bresso.

Reageer op dit artikel