nieuws

Column NLingenieurs: Beloon werkelijke CO2-reductie

bouwbreed Premium

In 2009 introduceerde ProRail de CO2-prestatieladder om grip te krijgen op de CO2-uitstoot van hun projecten. Een leverancier van ProRail die zich certificeert op deze ladder toont onder andere aan inzicht te hebben in de eigen ‘voetafdruk’, doelstellingen te hebben geformuleerd en transparant te zijn. Een certificering op ‘de ladder’ betekent een voorsprong in de aanbesteding.

Partijen in de spoorsector hebben zich massaal gecertificeerd en velen hebben inmiddels het hoogste niveau (niveau 5) op de ladderbereikt. Er is dus een beweging in de markt op gang gekomen, maar er moet nog blijken hoeveel daadwerkelijke CO2-reductie dit heeft opgeleverd. Desondanks heeft Rijkswaterstaat al besloten eenzelfde systeem in gang te zetten en ook andere overheidsopdrachtgevers onderzoeken de mogelijkheden hieromtrent. Daarvoor is een 2.0-versie van de prestatieladder uitgewerkt.

De ladder is ooit ontworpen voor de uitvoering van werken: hoe kan tijdens de bouw of het onderhoud van een werk zoveel mogelijk CO2 worden bespaard? Ook is het bedoeld om opdrachtnemers aan het denken te zetten over de uitstoot van de bedrijfsvoering, zoals: doe je het licht op kantoor ‘s avonds uit en kun je wat vaker met de trein in plaats van met de auto reizen?

De ladder wordt ook ingezet bij aanbesteding van ingenieursdiensten. Ingenieursbureaus kunnen een grote bijdrage leveren aan de terugdringing van de CO2-uitstoot. Die bijdrage zit in hun ontwerpen: goede innovaties, langere levensduur van een object en rekening houden met CO2-consequenties in de hele levenscyclus. De ladder stuurt nu echter vooral op de CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering. Deze uitstoot is voor ingenieursbureaus relatief klein, vele tientallen malen minder dan de winst die te behalen valt door het maken van slimme ontwerpen.

Witteveen en Bos en Royal Haskoning hebben in afstemming met NLingenieurs een branchegerichte toelichting geschreven bij de CO2–prestatieladder. Deze toelichting moet ervoor zorgen de nadruk ligt op de meest effectieve CO2-besparingen en veel minder op de interne bedrijfsvoering. Op die manier kunnen ingenieursbureaus worden afgerekend op de kern van de zaak: het verantwoord inrichten van de maatschappij. ’s Avonds het licht uitdoen is niet zo moeilijk, maar nog liever bedenken ingenieursbureaus slimme oplossingen waar iedereen beter van wordt. Het zou verstandig zijn als opdrachtgevers dit uitgangspunt ook hanteren.

Ed Nijpels

Voorzitter NLingenieurs

Reageer op dit artikel