nieuws

Bedrijfsportret Taken‘Samen met partners zitten we altijd in de kopgroep’

bouwbreed Premium

Economisch meest voordelige inschrijvingen (emvi’s), pps, geïntegreerde contracten: de aanbestedingsmarkt is in beweging en het nieuw gevormde advies- en ingenieursbureau Taken verwacht daarbij garen te spinnen.

De ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor opdrachtnemers, weten Jaap van der Weele en Chris Haakman. Zij zijn bij Taken respectievelijk algemeen directeur en manager van het bedrijfsonderdeel Infraconsult en Omgevingsmanagement. Beiden traden nieuw aan op het hoofdkantoor in Bilthoven van een organisatie die werkt aan een nieuwe toekomst.

Taken maakte door fusies vorig jaar in één keer een schaalsprong van twintig naar zeventig medewerkers. Oprichter Ben Taken begon 53 jaar geleden een bureau voor landschapsarchitectuur met een opmerkelijk specialisme: de herontwikkeling van zand- en grindwinlocaties tot natuur- en recreatiegebieden. Een nieuwe markt. Het bureau had zijn uitvalsbasis in Roermond. In de loop der jaren werd de ene na de andere nieuwe plas langs de Maas landschappelijk opgetuigd. “Later werd het scala aan opdrachten groter maar het accent bleef altijd liggen op ecologie en landschapsarchitectuur.”

Infra

Ben Taken kwam op jaren en verkocht het bureau begin vorig jaar aan de in de bouw en later de telecom groot geworden ondernemer Koos Tesselaar. Die voegde het samen met nog vijf andere bedrijven. Zo ontstond een nieuwe adviseur voor infra- en bouwprojecten in de volle breedte.

“Taken is een krachtige naam en het bureau heeft een reputatie als opdrachtnemer van marktpartijen”, verklaart het tweetal de keuze voor deze naam. De reputatie van Taken als partner van zand- en grindbedrijven moet voortleven in het nieuwe bedrijf. “Wat Taken deed, was revolutionair. Het bureau maakte niet alleen landschapsplannen, maar zorgde voor totale gebiedsontwikkelingen. Voor marktpartijen dan ook nog. Dat was een compleet onontgonnen gebied en een noviteit in integraal denken.”

De richting die hij insloeg, sluit perfect aan bij de huidige marktontwikkelingen, weet het tweetal. “Traditioneel werken ingenieursbureaus in de grond- weg- en waterbouw vooral voor de overheid. Geïntegreerde contracten brengen daarin verandering. Opdrachten komen in handen van contractoren, die vervolgens het hele proces zelf moeten organiseren.”

De ervaring als marktspeler en een instelling gericht op samenwerking met andere partijen, moeten Taken vooruit helpen. “Wij hebben nu een groot aantal diensten in huis. Als nog andere specialismen nodig zijn dan kunnen we andere bedrijven als partner in de arm nemen. We houden van partnerschappen. Sommige dingen kunnen anderen nu eenmaal beter. Dat we relatief klein zijn, betekent dat we makkelijker flexibel kunnen zijn. Snel kunnen anticiperen en partijen bij elkaar kunnen brengen om ontwikkelingen vorm te geven. Dat is hoe we onszelf zien. We kunnen niet met alles als eerste over de streep. Maar samen met partners kunnen we altijd in de kopgroep zitten.”

Tesselaar kocht de zes bedrijven vorig jaar met als doel er een (middel)grote speler van te maken. Taken zat met twintig mensen in Roermond, waar het huidige bureau een van zijn twee nevenvestigingen houdt. De andere staat in Zwolle. Daarnaast bestaan plannen voor de opening van een nieuwe vestiging in Zuidwest-Nederland.

“Een voordeel van het huidige eigendom is”, zo stellen Haakman en Van de Weele, “dat Tesselaar een groot netwerk heeft in de financiële wereld. Dat kan van pas komen als bij geïntegreerde contracten ook wordt gevraagd om financiering.” Ook een vorm van partijen bij elkaar brengen.

Bij integrale contracten in de weg- en waterbouw lijkt het opgedragen werk, weten ze, niet meer op vroeger. “Het is geen kwestie meer van een weg ontwerpen en aanleggen. Ecologie, omgeving, milieu, verkeersafwikkeling, van alles maakt deel uit van de opdracht. Zo adviseren wij bijvoorbeeld ook over vergunningen en mer-procedures, voeren we ecologisch onderzoek uit en doen we landmeetkundige verkenningen.”

Contracten

Contracten blijken een vak apart. “Dat is een van onze specialiteiten. Het kan daarbij gaan over de toevoeging van waarde in tendertrajecten, risicomanagment en omgevingsmanagement. We adviseren bedrijven bijvoorbeeld hoe ze ten behoeve van opdrachten van ProRail en de Rijksgebouwendienst kunnen klimmen op de CO2-ladder van deze organisaties.” Taken kan daarbij zelf natuurlijk niet achterblijven. Een gevolg springt in het oog. Op de parkeerplaats bij het hoofdkantoor domineren zuinige Toyota Aygo-dienstauto’s. Zo’n wagenpark draagt ook bij aan de score voor de CO2-ladder. En past bij het imago dat Taken hoog wil houden: “Stedelijke verduurzaming zal een belangrijke pijler blijven.”

Reageer op dit artikel