nieuws

Amsterdam handhaaft onhaalbare klimaatplannen

bouwbreed Premium

De klimaatdoelstellingen van Amsterdam zijn zo goed als onhaalbaar. Dit blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de doelstellingen uit 2007.

Een vermindering van 40 procent van de CO2ten opzichte van de uitstoot in 1990 (4300 kton) tegen 2025 is te ambitieus: hooguit twee derde is haalbaar. Daarnaast is het voornemen om alle gemeentegebouwen, inclusief wagenpark, in 2015 klimaatneutraal te maken ‘onrealistisch’. Inwoners gaan misschien wel minder CO2uitstoten, maar er is dan alleen sprake van een relatieve daling, rekening houdende met economische groei en een stijging van het aantal inwoners van de hoofdstad.

Ondanks de pessimistische conclusies past Amsterdam haar doelstellingen niet aan. De stad blijft werken aan haar klimaat- en energieprogramma dat de nadruk legt op energiebesparing in de gebouwde omgeving, de aanleg van duurzame stadswarmte en klimaatneutraal bouwen in de nieuwbouw.

Bestuursvoorlichter Marjolijn van Goethem van de gemeente: “Scherpe doelstellingen maken dat we op zoek blijven naar de instrumenten om de resterende één derde van de doelstelling te realiseren. Het is ondoenlijk om nu al voor de komende tientallen jaren alle mogelijke maatregelen uit te denken.”

Amsterdam vestigt haar hoop dan ook op sociale, economische en technische vooruitgang die de komende jaren geboekt zal worden. De gemeente zet bijvoorbeeld in op het opwekken en gebruik van wind- en zonne-energie.

Windenergie is volgens het evaluatierapport op korte termijn de goedkoopste duurzame elektriciteitsoptie, maar kan nog niet plaatsvinden zonder subsidie. Van Goethem: “Wisten we vijftien jaar terug wat er allemaal op technisch terrein mogelijk zou zijn?”

Reageer op dit artikel