nieuws

Algemene Rekenkamer: Effect subsidies onduidelijk

bouwbreed Premium

Het kabinet heeft niet goed in beeld wat het effect is van de miljarden aan subsidies die worden gegeven. Subsidies worden niet of gebrekkig geëvalueerd en de Tweede Kamer krijgt soms “gekleurde informatie” gepresenteerd.

Tot die conclusie komt de Algemene Rekenkamer. Dat is vreemd, vindt het adviesorgaan. Het kabinet heeft namelijk besloten dat bedrijven alleen subsidies krijgen als duidelijk is dat dit effect heeft. De Rekenkamer kwam tijdens het onderzoek geen subsidies tegen die zijn stopgezet na een evaluatie.

Volgens de wet moeten subsidies die langer dan vijf jaar bestaan periodiek onder de loep genomen worden. Dat gebeurt in de helft van de gevallen niet. Een derde van alle regelingen kent geen einddatum, wat de Tweede Kamer eerder wel geëist heeft.

In 2010 had de rijksoverheid 6 miljard voor subsidies beschikbaar, verdeeld over 633 regelingen. De onderzoekers hielden in totaal 53 evaluaties van vijftig verschillende subsidies tegen het licht. Onder meer de subsidieregeling voor startende mkb’ers (45 miljoen euro in 2010), het programma Verkeersmaatregelen Luchtkwaliteit (39 miljoen) en verschillende innovatiefondsen van het ministerie van Economische Zaken (meer dan 150 miljoen) stonden op het lijstje van de rekenkamer.

Van de vijftig evaluatie waren 44 “te gebrekkig” om een conclusie te kunnen trekken over de effectiviteit van een regeling, oordeelden de rekenmeesters. Voor veel subsidieregelingen is ook niet duidelijk welk doel ermee is beoogd. “In wet- en regelgeving zijn nu nauwelijks eisen gesteld aan de kwaliteit van evaluaties.”

Geen kwaliteitsnormen

Daar moet verandering in komen, vinden de onderzoeker. Er moet “deugdelijk” evaluatieonderzoek komen. “Ministers moeten op basis van onderbouwde conclusies besluiten of subsidieregelingen worden voortgezet. Daarvoor is het nodig dat subsidieregelingen een duidelijke doelstelling krijgen.”

Minister De Jager (financiën), sprekend namens het kabinet, wil geen kwaliteitsnormen vastleggen en wil een subsidie niet standaard stoppen als die niet werkt.

Reageer op dit artikel