nieuws

Verbreding nieuwe N35 kost 4,5 miljoen

bouwbreed Premium

De provincie Overijssel, regio Twente en gemeente Hellendoorn dringen bij minister Schultz aan op een verbreding van de nieuwe N35. Dat betekent 2×2 rijstroken met in het midden de nieuwe verdiepte spoorweg.

De landelijk overheid hoeft niet bij te dragen in de extra investering van 4,5 miljoen euro. De provincie stelt 3,4 miljoen euro beschikbaar en de gemeente Hellendoorn en de regio Twente hoesten het restant op. De provincie en de gemeenten leggen hun plan ter goedkeuring voor aan de Staten en de gemeenteraden.

De fysieke uitbreiding kan worden gerealiseerd door een keerwand in plaats van een talud aan te leggen en bruggen te verbreden. Door nu te investeren is een extra buitendienststelling van het spoor in de toekomst niet nodig.

Reageer op dit artikel