nieuws

Vastgoed gemeentengewild bij corporaties

bouwbreed

Meer dan de helft van de woningcorporaties heeft interesse in het overnemen van vastgoed van gemeenten. In schoolgebouwen zijn corporaties veel minder geïnteresseerd.

Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Quintis. In de zorg zijn corporaties het meest geïnteresseerd: 70 procent wil graag zorggebouwen overnemen. Quintis noemt het opmerkelijk dat corporaties bereid zijn te investeren in een substantieel deel van het vastgoed van zorginstellingen en gemeenten, terwijl ze zich onder invloed van de economische crisis terugtrekken op hun kerntaak van huurwoningen beheren.

Voor huisvesting van scholen hebben corporaties aanzienlijk minder belangstelling. Slechts een kwart van de bevraagde corporaties is hiervoor in. Wat de afwachtende houding veroorzaakt is onduidelijk. Het kan volgens de onderzoekers te maken hebben met de huidige beperktere investeringscapaciteit van corporaties. Maar het kan ook te maken hebben met de nieuwe Europese regelgeving voor de sector in verband met de staatssteun die corporaties van de Nederlandse overheid krijgen.

Voorzichtigheid is er ook ten aanzien van nieuwe samenwerkingsvormen. Bij een op de drie corporaties is weinig tot zeer weinig aandacht voor nieuwe samenwerkingsvormen als dbfm (design, build, finance, maintain), pps (publiek-private samenwerking) en ketenintegratie. Een kwart van de corporaties geeft aan veel tot zeer veel aandacht te besteden aan innovatieve aanbestedingsmethodes.

Als het gaat om concrete ervaringen met deze samenwerkingsvormen, blijken corporaties vooral toegevoegde waarde te zoeken in ketenintegratie (68 procent) en integrale aanbesteding (49 procent). In mindere mate wordt er al gewerkt in pps (27 procent). De onderzoekers hebben de indruk dat corporaties redelijk pragmatisch met maatschappelijk vastgoed om. “Dat is op zichzelf een kracht. Tegelijkertijd lijkt het erop dat iedereen op deze onderdelen opnieuw het wiel aan het uitvinden is, wat met name geldt voor nieuwe vormen van samenwerking met marktpartijen”, concludeert Quintis.

Toch gaan de volkshuisvesters rationeel en zakelijk met maatschappelijk vastgoed om, vindt het bureau. Drie kwart van de respondenten werkt met een minimaal te behalen rendement op het vastgoed. Slechts 10 procent werkt nagenoeg niet met een rendementseis

Reageer op dit artikel