nieuws

Onderzoek naar storten onverpakt asbest

bouwbreed Premium

Onderzoek naar storten onverpakt asbest

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal in Dordrecht.

Het onderzoek richt zich niet op mogelijke gezondheidsschade. De betrokken gemeenten Dordrecht en Sliedrecht mogen zelf bepalen of ze naar aanleiding van de resultaten van het feitenonderzoek nader advies van de GGD willen.

De asbesthoudende materialen werden in de jaren 2003 tot en met 2010 gestort op de afvalberging Derde Merwedehaven. Het zou in totaal gaan om 131.112 ton afval, dat zeer lage concentraties asbest bevat. Onverpakt storten was toegestaan volgens de milieuvergunning, zij het onder strenge voorwaarden. De helft van het gestorte materiaal is geclassificeerd als ongevaarlijk.

Sinds vorig geldt een stortverbod. De komende jaren wordt het materiaal afgedekt met een vloeistofdichte laag en een laag grond van een meter. Tot de sluiting van de Derde Merwedehaven op 31 december 2012 laat de provincie een aantal asbestmetingen uitvoeren.

Reageer op dit artikel