nieuws

Onderhoud in het nieuwe Bouwbesluit

bouwbreed

Door stroomlijning en schrappen is het Bouwbesluit 2012 deels op te vatten als deregulering, maar er komen ook nieuwe regels in. De echte nieuwe componenten worden overigens nog niet op 1 januari 2012 van kracht, maar een half jaar later. Naast de nieuwe milieuparagraaf 5.2 (art. 5.8 en 5.9, voorlopig nog zonder prestatie-eis) gaat het om voorzieningen voor onderhoud. Bij de aanvraag omgevingsvergunning voor nieuwbouw zal voortaan ook moeten worden duidelijk gemaakt op welke wijze veilig werken op hoogte is opgelost.

Reageer op dit artikel