nieuws

Gert Kroon: BIM handige koffer vol kennis voor volgende fase

bouwbreed

BIM zet stormenderhand de traditionele infrabouw op losse schroeven. Dankzij de inhaalslag bij de digitalisering van de leefomgeving treedt de grond-, water- en wegenbouw in de voetsporen van de grote utiliteitsbouwers.

“Het werken met Bouw Informatie Modellen is veel ingrijpender dan veel mensen denken”, stelt Gert Kroon, directeur van Arcadis’ divisie mobiliteit. “Beseffen degenen die zeggen we gaan straks even Bimmen wel echt wat dat voor hen betekent? BIM is echt iets anders dan een nieuwe generatie van het ontwerpprogramma autocad.“

BIM komt pas kijken in de infrabouw. Werken met het pientere platform had ook weinig zin omdat van de omgeving van de wegen geen digitale gegevens beschikbaar waren. En dat terwijl bij verbindingen over asfalt, spoor of water de vervlechtingen met het nabije decor van het grootste belang zijn. De gemeenten hebben de plicht op zich genomen om de leemte weg te werken en slaan de een na de ander aan het digitaliseren.

Arcadis is zo enthousiast over BIM dat het ingenieursbureau voortaan bij alle nieuwe infraprojecten het digitale platform toepast. Of de klanten moeten perse niet willen. De aannemers biedt de werkwijze in ieder geval een goede kans om hun faalkosten terug te dringen.

“De veranderingen door BIM zijn groot. Je gaat op andere manieren met elkaar samenwerken. Ook de traditionele manier van ontwerpen met lijnen en vlakken verandert. Voortaan denken we in 3D-objecten en bestaat een project uit een combinatie van deze objecten. Voor sommigen zullen deze veranderingen heel lastig zijn. Die moeten zich laten omscholen. Wat op zich niet zo erg is.”

Verkenningsfase

Kroon voorziet dat bij infrawerken de inspanningen sterk zullen verschuiven naar de verkenningsfase. Nu nog is het startpunt het bepalen van nut en noodzaak, gevolgd door een milieueffectrapportage waarin wellicht acht varianten onder de loep worden genomen. Met BIM wordt in een vroeg stadium door het combineren van alle digitale informatie naar de voorkeursvariant toegewerkt.

“Je hebt een model dat als een koffer telkens naar de volgende fase wordt overgedragen. Groot voordeel is dat je geen verlies aan kennis hebt. De gemaakte keuzes zijn helder en eenduidig vastgelegd. Nu wordt nog vaak veel werk overgedaan in een volgende fase.”

Bibliotheek

Werken met BIM betekent het definiëren van vraagstukken en oplossingen die vervolgens in een voor ieder toegankelijke bibliotheek terecht komen. Best eng. In de bouw houdt immers iedereen alle kennis het liefst voor zichzelf. Het nieuwe netwerken op het digitale platform geeft echter de ontwerpers, aannemers en leveranciers ook kennis terug. Hetgeen uiteindelijk financieel voordeel brengt.

“Voor de overheden ontstaan mogelijkheden om de inbreng van de burgers te vergroten. Weinig mensen kunnen een tweedimensionale tekening lezen. In 3D wordt hen duidelijk wat te gebeuren staat. Komt daar op de talud echt zo’n groot geluidsscherm? Wat een lelijk kreng. Dat wil ik niet.”

Directeur Kroon ziet het nauwer betrekken van de burgers bij infrastructurele projecten als een groot voordeel. Je kunt precies laten zien welke keuzes bestaan en de meningen peilen. Het ontwerpproces wordt democratischer. De hardnekkige tegenstanders van een weg zullen bij de Raad van State minder kans van slagen krijgen.

De Haagse rechters beoordelen immers vooral of alle procedures juist gevolgd zijn en alle belangen op een zorgvuldige wijze zijn meegewogen.

“Voor de ingenieursbureaus betekent BIM het einde van de stelling: kennis is macht. Je stopt immers je ideeën in het model. Niet het bezit van de kennis zelf maar het kunnen toepassen en combineren daarvan wordt doorslaggevend. Wat te wachten ligt is een enorme rol op het vlak van de regiefunctie. Wie wordt coördinator en zorgt dat alle afspraken worden nagekomen? Daarnaast blijft natuurlijk ook het pure ontwerpen belangrijk. BIM kan voor Nederland een aantrekkelijk exportproduct worden.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels