nieuws

Friesland krijgt twee nieuwe bouwscholen

bouwbreed Premium

Friesland krijgt twee nieuwe scholen voor leerlingbouwvakkers. De sector in de regio maakt zich op voor de nabije toekomst waarin door de vergrijzing veel nieuw personeel nodig is.

De scholen komen in Leeuwarden en Heerenveen. Theorie en praktijk worden op één locatie aan elkaar gekoppeld. In het verleden werden praktijklessen gegeven bij de samenwerkingsverbanden en de theorie op ROC’s. Een hele vooruitgang, vindt Fred de Jong, de Friese directeur van de organisatie Praktijkopleiding Bouw.

De werkplaats is belangrijk voor de inwijding in het vak van nieuwe leerlingen, voor de praktijkdagen van de bbl-leerlingen die tijdelijk niet bij een aannemer terecht kunnen en verder voor het praktijkonderricht in het algemeen.

De leerlingen hebben normaal gesproken één dag per week school. “In de toekomst zal het op die dagen vaker voorkomen dat ze in de ochtend theorie krijgen en in de middag praktijkles. Dat werkt beter dan een hele dag theorie op een ROC. Deze jongens zijn in de meeste gevallen geen klaszitters.”

Met de nieuwbouw van de scholen is 7,7 miljoen euro gemoeid. Met 1,9 miljoen euro subsidie van Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en twee ton van de provincie is het project behapbaar. De resterende 5,6 miljoen euro betaalt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de Stichting Samenwerkende Bouwbedrijven Friesland. “Vooral uniek is dat aannemers in Friesland in deze minder goede tijd zo hun nek uitsteken”, vindt De Jong.

Op de beoogde locatie in Heerenveen zit ook een vmbo met vakcollege. De Jong is daarmee verguld “want het vmbo is onze kweekvijver”. De leerlingen die op hun twaalfde op het vmbo binnenkomen, kunnen alvast inspiratie opdoen voor het vervolg: de bbl. “Het vakcollege kan voor de praktijklessen naar onze werkplaats komen.”

Het ontwerp voor Heerenveen is gereed. Over de invulling van de bouwschool in Leeuwarden wordt nagedacht. Leerlingen werken mee aan de nieuwbouw, is de bedoeling. “We hopen dat in zowel Heerenveen als Leeuwarden een soort bouwcampus ontstaat.”

Reageer op dit artikel