nieuws

EHS-akkoord: provincies blij, Bleker juicht niet

bouwbreed

Het akkoord tussen het Rijk en de provincies over de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) roept gemengde reacties op. De provincies zijn blij, maar Natuurmonumenten is teleurgesteld en staatssecretaris Bleker (landbouw) staat niet te juichen.

Vooral de provincie Flevoland is erg te spreken over het akkoord tussen Bleker en het Interprovinciaal Overleg (IPO). “Het Rijk en de overige provincies erkennen met dit akkoord dat Oostvaarderswold een ontwikkelopgave in Flevoland is”, zegt gedeputeerde Marc Witteman. “Dat is goed nieuws, want de ontwikkeling van het Oostvaarderswold is zowel op het gebied van natuur als op het gebied van recreatie belangrijk voor onze provincie.”

De Noord-Hollandse gedeputeerde Jaap Bond reageert wat terughoudender. Hij vreest voor “magere jaren” als de provincies in 2014 de financiële verantwoordelijkheid voor EHS va het Rijk overnemen. “We kunnen niet volledig in het gat van het Rijk springen.”

Natuurmonumenten, dat natuurgebieden aankoopt en beheert, is niet blij met het akkoord. Vooral het feit dat Bleker overweegt om natuurgebieden die niet binnen de EHS vallen te verkopen, schiet de organisatie in het verkeerde keelgat. “Daar werken wij niet aan mee”, luidt de reactie. Ook het verkleinen van de EHS met 100.000 hectare is geen goede zaak, volgens Natuurmonumenten. “Onderdeel van de plannen is om een hoeveelheid natuur met een omvang van de provincie Utrecht te schrappen. Dit zal onherroepelijk leiden tot verslechtering van de toch al schaarse natuur in Nederland.”

Ook Bleker is niet onverdeeld positief over het akkoord. De bewindsman is blij dat er na bijna een jaar onderhandelen overeenstemming is, maar hij “staat niet te juichen”. De staatssecretaris laat het akkoord toetsen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Oppositiepartijen D66, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren willen snel een debat met Bleker over details van het akkoord.

Reageer op dit artikel