nieuws

beschouwingBeschaafd bedelen helpt bouw niet aan 1000 banen

bouwbreed

Den Haag – Met alle winden meedraaien, fatsoenlijk zijn en in gesprek blijven heeft een donkere keerzijde. Het kan leiden tot beslissingen waar niemand iets aan heeft. In het geval van de verlaging van de overdrachtsbelasting is de bouwsector van dat menselijke gedrag de dupe.

Op 1 juli 2011, de dag dat de overdrachtsbelasting omlaag ging, jubelde Elco Brinkman, stond hij Cobouwte woord en zei: “Duizenden bouwvakkers kunnen weer aan de slag.” De voorzitter van Bouwend Nederland was één van de weinigen die in een somber seizoen positief was over de Woonvisie. Dat zijn uiteraard goed bedoelde optimisme weinig waard is, kan de rasbestuurder die het liefst de zonzijde van de straat zoekt, echter niet langer verbloemen. Deze week dinsdag kwam Brinkman namelijk terug op zijn mooiweerbericht uit juli. In een brandbrief aan minister Donner (wonen) schrijft hij dat de eerder zo welkome Woonvisie, waarmee de verlaging van de overdrachtsbelasting, negatief uitpakt voor ontwikkelaars. Ofwel, bijster veel schiet de bouw er bij nader inzien toch niet mee op. “De maatregelen in de Woonvisie hebben onvoldoende impact om de bouwproductie op korte termijn enigszins op peil te houden”, laat Brinkman de minister weten, samen met zijn collega’s van de NVB en de NEPROM. In het aangetekende schrijven pleiten de drie brancheorganisaties voor nog een paar extra maatregelen. Zij doen dat met een zekere mate van nederigheid. “Wij betreuren het dat wij – opdrachtgevers en producenten in de woningbouw – bijna 3 jaar na het uitbreken van de crisis nog steeds bij de overheid moeten aankloppen om maatregelen te treffen dan wel om de looptijd van reeds getroffen maatregelen te verlengen.”

Het is een bekende strategie in de polder: als je iets wilt bereiken, dan bedel je sjiek als een gentleman, zonder dat je de minister overvraagt. Met modder gooien is als duurzame gesprekspartner van bewindslieden uit den boze. Hooguit achter de schermen toon je je ware gezicht.

Handje

In crisistijd werkt deze aanpak niet. Het feit dat de bouwsector al drie jaar het handje met een fluwelen handschoentje moet ophouden bij het kabinet getuigt daarvan. Een fundamentele Woonvisie blijft daardoor uit. Er kwamen zoethoudertjes, met als belangrijkste voorbeeld de Overdrachtsbelasting die een tijdje omlaag gaat. Deze maatregel kost het Rijk dik 1 miljard euro. Wat het oplevert mag Joost weten, terwijl het verlengen van het lage BTW-tarief voor onderhoud met 100 miljoen euro gemakkelijk te duur werd bevonden. Dat sterkt menigeen in het vermoeden dat het cadeautje er alleen kwam om de aandacht af te leiden van de Woonvisie die verder nauwelijks iets betekent. Vanzelfsprekend is de lagere ‘verhuisbelasting’ het resultaat van de democratie, waarin de meeste stemmen gelden.

In de wetenschap dat prominente bouwvertegenwoordigers de deur plat lopen bij het ministerie van Wonen kun je je echter afvragen of de beschaafd bedelende bouwheren hun invloed op dit punt juist niet meer moesten laten gelden. Het lagere tarief compenseert waarschijnlijk de gevolgen van de sinds kort strengere hypotheekvoorwaarden. Het levert misschien duizenden extra kopers op. Maar extra bouwbanen? Mensen blijven onzeker over hun baan én inkomen, blijven veelal zitten op hun plek. Het is al het bekende gezegde, als je geschoren wordt, moet je stil zitten. Juist daarom wil het kabinet niet spreken over andere manieren van hypotheekrente aftrekken. Niemand wil dat de huizenmarkt verder instort als gevolg van ruis op de radio, vage plannen en donkere wolken boven de leenmogelijkheden van een woonconsument.

Nobelprijs

Over de rug van de bouwsector promoten dat het verlagen van de overdrachtsbelasting duizenden banen oplevert, verdient evenmin een Nobelprijs voor beschaafd economie bedrijven. Het is tijd voor een Woonvisie die in een open en eerlijk debat wordt uitgedacht. Zonder boodschappen die het vertrouwen aantast. Zonder valse beloften over ruggen van bouwvakkers.

Reageer op dit artikel