nieuws

Barricaden

bouwbreed

Opdrachtgever is een zelfstandig naamwoord en een gangbaar begrip in de bouw. Maar opdrachtgeven is geen werkwoord. Het is: een opdracht geven. En dat is toch een beperkte invulling van de rol van een professionele opdrachtgever! Zetten we er daarom het woord professionele voor? Een gewone opdrachtgever is de ‘light’ versie, een professionele kan het […]

Opdrachtgever is een zelfstandig naamwoord en een gangbaar begrip in de bouw. Maar opdrachtgeven is geen werkwoord. Het is: een opdracht geven. En dat is toch een beperkte invulling van de rol van een professionele opdrachtgever! Zetten we er daarom het woord professionele voor? Een gewone opdrachtgever is de ‘light’ versie, een professionele kan het hele scala aan? Het is duidelijk dat de invulling van het begrip opdrachtgeverschap aan het veranderen is. Vroeger pakte je een Stabu of RAW- bestek, vulde dat keurig in, en vroeg een paar aannemers om er een prijs op te zetten. De laagste kreeg het werk. Tegenwoordig moet een opdrachtgever niet meer voorschrijven hoe het precies gebouwd moet worden. Je formuleert je probleem (het verkeer moet beter doorstromen op de kruising), en je vraagt de markt om met oplossingen te komen. Vervolgens moet je een rotonde afwegen tegen een verbeterde kruising. Wat is de meest effectieve oplossing met het beste prijskaartje? Dat vergt andere kennis en competenties bij de opdrachtgever. Ik zie veel publieke opdrachtgevers hier mee worstelen.

Terecht wordt in Cobouwvan 13 september een artikel over de Proportionaliteitsgids afgesloten met de opmerking dat fouten in aanbestedingen meestal niet eens boze opzet zijn. “Cultuurverandering en verdergaande professionalisering van overheidsinkopers zijn nog veel essentiëler dan een bruikbare gids.” En toch. We zijn al jaren bezig met het ontwikkelen en aanbieden van tools voor professioneel inkopen en aanbesteden. En ik zie wel vooruitgang, maar ook nog een boel stilstand. Publieke bestuurders nemen het opdrachtgeverschap nog steeds niet serieus. Het krijgt pas aandacht als het fout gaat. Een beetje preventieve aandacht zou geen kwaad kunnen! Vanaf 2004 richt PIANOo zich al op publieke opdrachtgevers. PIANOo heeft een krachtig netwerk opgebouwd van publieke inkopers. Het is bekend dat de rijksoverheid PIANOo niet langer meer wil financieren. Ik vind het van groot belang dat het netwerk intact blijft. Wat zijn de plannen om dit te realiseren? Moeten we de barricaden op, of zijn er al partijen die het gaan oppakken?

Directeur Vernieuwing Bouw

j.schlangen@vernieuwingbouw.nl

Reageer op dit artikel