nieuws

Wabo: wat gaat er de komende tijd verder nog veranderen

bouwbreed Premium

Na de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 1 oktober 2010 zijn alle betrokken partijen (gemeenten, adviesbureaus, architecten, bouwers e.d.) al redelijk gewend aan alles wat er door de Wabo is veranderd. De organisaties zijn aangepast en de medewerkers kunnen uit de voeten met het werken met een omgevingsvergunning en het omgevingsloket online. Hoewel er nog steeds kinderziektes zijn, mag vastgesteld worden dat er met de Wabo een nieuwe weg is ingeslagen.

Reageer op dit artikel