nieuws

Veel animo voor vereenvoudigde monumentenwet

bouwbreed

Het vereenvoudigde Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) is populair. Voor 2011 zijn ruim 2300 aanvragen ingediend. Het bedrag van de aanvragen overtreft de subsidie van in totaal 31 miljoen.

Maximaal 500 monumenten kunnen aanspraak maken op het beschikbare geld. Inmiddels zijn 477 aanvragen gehonoreerd en kunnen de betrokken eigenaren een begin maken met hun zesjarige instandhoudingsplan.

Volgen het nieuwe BRIM is het tegenwoordig mogelijk een aparte aanvraag in te dienen voor zelfstandige onderdelen, zoals een park of een tuin. Daarnaast zijn archeologische monumenten nu voor het eerst ook kandidaat voor subsidie. Zo gaat de provincie Drenthe een deel van het subsidiegeld aanwenden voor onderhoud aan de hunebedden en grafheuvels. Eigenaren van monumenten die in aanmerking komen voor subsidie kunnen verder nog kiezen tussen de subsidie of een zogeheten restauratiefondshypotheek. Dit is echter vooral aantrekkelijk als een eigenaar het monument niet binnen tien jaar verkoopt, of als de fiscaal aftrekbare onderhoudskosten meer dan 200.000 euro bedragen.

Ruim de helft van het totale subsidiebedrag wordt besteed aan de instandhouding van kerken. De provincie Noord-Holland heeft met 67 monumenten het grootste aantal gehonoreerde aanvragen. Gelderland volgt met 59 aanvragen.

Reageer op dit artikel