nieuws

‘Techniek van slimme gasmeter valt tegen in de praktijk’

bouwbreed

Energieleveranciers en netbeheerders talmen met de introductie van een echt ‘slimme’ gasmeter, meent Anton van Putten. “Dat is deels omdat de gebruikte technieken in de praktijk teleurstellen. De directeur van AnMar Research Lab uit Eindhoven zegt een gecertificeerd en volledig elektronisch alternatief te kunnen bieden dat het werkelijke gasverbruik registreert.

De meter die Van Putten heeft ontwikkeld met AnMar Research Lab registreert het verbruik met behulp van een siliciumsensor. Ongeveer 1 promille van de gasstroom in een leiding passeert de elektronica. De meting wijkt wat Van Putten betreft hooguit een kwart procent af van de werkelijkheid. De verbruiker ziet direct op een afleesscherm hoeveel hij verstookt. De Van Putten Gas Energy Observatory oftewel VPGEO zoals de ‘slimme’ gasmeter van AnMar heet, is gecertificeerd tot capaciteitsklasse G10. Twee VPGEO’s meten sinds twee jaar het gasverbruik in een sportcentrum in Eindhoven.

Voor de balgenmeter, een systeem uit 1843, hebben volgens de Eindhovense meterontwikkelaar verschillende bedrijven tot nog toe ruim acht alternatieven bedacht. “Geen daarvan blijkt een betrouwbare meting te kunnen maken”, zegt Van Putten. Eén van die alternatieven is de ultrasone methode. Twee microfoons bepalen het verbruik aan de hand van het geluid dat het gas bij het transport door de leiding maakt. Van Putten: “Dat zegt alleen iets over het volume en niet over de massa.” Anders gezegd: de ultrasone meter meet geen aantal moleculen en is gevoelig voor verschillen in temperatuur en gassoort.

De balgenmeter meet ook alleen volume en dat wreekt zich volgens Van Putten bij oplopende temperaturen. “Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger het verbruik lijkt. De nota gaat ervan uit dat het geleverde gas 7 graden Celsius is. De temperatuur is meestal hoger; met het gevolg dat het volume stijgt terwijl het aantal gasmoleculen gelijk blijft.” In Van Puttens woorden betaalt de verbruiker dan meer voor hetzelfde. “De regering zegt dit feit ter harte te hebben genomen en hanteert nu een referentietemperatuur van 15 graden.”

Te veel betalen

Eerder werd becijferd dat verbruikers met elkaar jaarlijks ruim 450 miljoen euro te veel betalen voor hun gas. Een recent onderzoek van de NMa, de Energiekamer en Kiwa/Gastec bevestigde dat. Uit de metingen bleek dat de balgenmeter een ruim 6 procent hoger verbruik aangaf dan Van Puttens alternatief. “De balgenmeter is daarentegen, afgezien van de VPGEO, tot nog toe het enige instrument dat met een minimaal drukverlies het verbruik van een waakvlam tot en met een maximaal opengedraaide gaskraan kan meten.”

Nieuwe meters

De balgenmeter blijft het belangrijkste instrument om het gasverbruik te meten, denkt Martijn Boelhouwers van Netbeheer Nederland. Met dit verschil dat de toegevoegde elektronica een temperatuurcorrectie uitvoert zodat de meting beter overeenkomt met het werkelijke verbruik.

Vanaf 1 januari volgend jaar worden alle conventionele gasmeters vervangen door ‘slimme’ meters. De vervanging wordt in Boelhouwers’ uitleg gekoppeld aan de ‘slimme’ elektriciteitsmeter. De gasmeters zijn producten van Landis+Gyr, Itron en Elster-Instromet.

“De nieuwe gasmeters worden nu al bij wijze van proef vervangen om ervaring mee op te doen”, zegt Boelhouwers. Voor deze proefmeters is de temperatuurcorrectie volgens hem nog niet verplicht. Netbeheer Nederland wil over niet al te lange tijd een besluit nemen over de kwaliteit die de drie overgebleven leveranciers aanbieden.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels