nieuws

Rijk reserveert miljoenen vierkante meters bouwruimte

bouwbreed Premium

Om te voorkomen dat toekomstige bouwplannen van het Rijk onmogelijk of peperduur worden, reserveert het kabinet miljoenen vierkante meters stukjes Nederland.

Minister Schultz (Infrastructuur) presenteerde vorige maand de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Deze week ging het daarbijhorende Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) naar de Tweede Kamer. Daarin staat precies omschreven op welke nieuwe locaties gemeenten juist wel of niet mogen bouwen.

Bouwen in het IJmeer en het Markermeer is op “beperkte” schaal toegestaan. Zo mag Almere 700 hectare ‘bouwgrond’ in het IJmeer gebruiken voor nieuwe woningen, onderwijs- of zorggebouwen. Amsterdam mag voor IJburgfase twee nog 350 hectare water ‘verbouwen’, Lelystad krijgt 150 hectare Markermeer, Harderwijk 35. Andere gemeenten in het IJsselmeergebied krijgen beduidend minder: gezamenlijk moeten zij het doen met 5 hectare ‘bouwwater’. Inpolderen op zandopspuiting is toegestaan, maar voor grootschalige industrie is in de binnenmeren nadrukkelijk geen plaats. Gemeenten met buitendijkse bestemmingsplannen, dienen het militair schietterrein Breezanddijk in de gaten te houden. Het kabinet spreekt van beperkte ontwikkelingsmogelijkheden in de voormalige Zuiderzee. Verregaande bebouwing zullen de functies van het gebied als zoetwaterbuffer en waterafvoer in gevaar brengen. Ook in verband met toekomstige spoorwegen, snelwegen, vaarwegen, buisleidingen, elektriciteitscentrales (20) en kerncentrales (3) legt de regering gemeenten ruimtelijke beperkingen op. Een uitbreiding van een vaarweg is goed voor een ruimteclaim van tussen de 20 en 100 meter. Een bredere snelweg slokt zomaar tussen 68 en 90 meter ruimte op. Op de website van Cobouw staan kaarten met alle ruimteclaims.

Reageer op dit artikel