nieuws

Gemeenten maken werk van hergebruik energie uit rioolwater

bouwbreed Premium

Het riool is een bron van energie. Tauw onderzoekt voor een aantal gemeenten hoe die energie het best kan worden teruggewonnen en hergebruikt.

Arnhem bereidt intussen een grootschalig project voor om de gebouwen langs de Rijnboog te bedienen met energie uit afvalwater. “Energie zit vooral bij de gemalen en in de effluentleidingen”, zegt Rada Sukkar die namens Tauw energie uit afvalwater bestudeert. “In de zomer  is het afvalwater warm en in de winter  koud. Warmtewisselaars kunnen de energie ‘aftappen’. Met de teruggewonnen energie kunnen bodembronnen worden geregenereerd. Die optie wordt momenteel onderzocht in Eindhoven. Arnhem wil via het project Sewage Energy Exchange System oftewel Seweex energie terugwinnen uit het nieuwe transportriool in het Rijnbooggebied.  Brussel draagt 1,3 miljoen bij aan de kosten; grofweg een kwart van de totale kosten. Het systeem zou eind 2013 in gebruik moeten komen. In de plannen wordt het transportriool over een lengte van 210 meter voorzien van warmtewisselaars. Met de teruggewonnen energie kunnen 560 woningen en 80.000 vierkante meter aan andere ruimte worden bediend. Arnhem gaat ervan uit dat de opbrengst ruim  92 procent van de benodigde warmte en koude dekt.

Reageer op dit artikel