nieuws

Bouwen in Rotterdam

bouwbreed

Op 17 juni jl. reageerde Niels Ruyter, regiomanager van Bouwend Nederland, middels een open brief op de plannen van het college van B en W van de gemeente Rotterdam voor 2011 en verder (‘Rotterdam schiet zichzelf in de voet’, Cobouw 18 juni). Zoals hij al schrijft is het onvermijdelijk in te grijpen in de financiën […]

Op 17 juni jl. reageerde Niels Ruyter, regiomanager van Bouwend Nederland, middels een open brief op de plannen van het college van B en W van de gemeente Rotterdam voor 2011 en verder (‘Rotterdam schiet zichzelf in de voet’, Cobouw 18 juni). Zoals hij al schrijft is het onvermijdelijk in te grijpen in de financiën van de gemeente omdat er sprake is van tegenvallende inkomsten, rijksbezuinigingen en stijgende lasten zoals de toename van het aantal bijstandsuitkeringen. Om in 2011 niet af te stevenen op een tekort van 200 miljoen euro, hebben wij enkele maatregelen genomen die direct effect hebben. Naast een vacaturestop en het niet verlengen van tijdelijke contracten, is er ook sprake van een verplichtingenstop. Ons college heeft daarnaast ook besloten om vast te houden aan de speerpunten die we vorig jaar in ons collegewerkprogramma hebben vastgelegd: investeren in talent en ondernemen. De verplichtingenstop is dan ook afgekondigd met een ‘nee, tenzij’. Gebieden in Rotterdam die van strategisch economisch belang zijn, blijven prioriteit. Dat betekent dat ook de komende tijd aanbestedingen worden gegund, het bouwen in Rotterdam nog steeds door gaat, weliswaar in iets mindere mate dan we in Rotterdam gewend zijn. Tot slot, uiteraard is de gemeente Rotterdam gehouden aan wettelijke taken, dus ook daar waar de gemeente taken heeft met betrekking tot veiligheid en gezondheid, zal de verplichtingenstop niet gelden. Hetzelfde geldt in beginsel voor projecten die mede met externe middelen zoals grondexploitaties of ISV-gelden gedekt zijn. De economische krapte en de bijbehorende financiële situatie zijn voelbaar in zowel de bouwsector als bij de overheid. Het is wat mij betreft daarom zaak om de ruimte die er is, maximaal te benutten. Ik nodig u uit om gezamenlijk op te trekken in de huidige situatie, opdat de bouwsector, ondernemend Rotterdam en de Rotterdammers optimaal profiteren, nu en in de toekomst.

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, vastgoed en stedelijke economie in Rotterdam

Reageer op dit artikel