nieuws

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening per 1 oktober 2011 in werking?

bouwbreed

Minister Schultz van Haegen heeft op 11 juli jl. het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening aan de Eerste en Tweede Kamer toegezonden. Het ‘Barro’, zoals het Besluit wordt aangeduid, geeft richtlijnen voor de inhoud van bestemmingsplan voor zover het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal belang.

Reageer op dit artikel